Sarkoidos - symtom och riskfaktorer

Läkarna vet inte varför sarkoidos uppkommer, bara att sjukdomen är av inflammatorisk karaktär och att den i nio fall av tio drabbar patientens lungor (pulmonell sarkoidos).

Vill du veta mer?

Ta del av både berättelser ur livet och forskningsnyheter om sarkoidos.

Läs mer här