Prins Daniels anslag till forskning om gåtfull lungsjukdom

Docent Anna Smed Sörensen är 2018 års mottagare av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Hon tilldelas sex miljoner kronor för sina studier om den gåtfulla lungsjukdomen sarkoidos, vilket kan leda till säkrare diagnostik och förbättrade behandlingsmetoder.

Prins Daniel delar ut check och forskningsanslag till forskare.

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

  • Hjärt-Lungfonden vill främja återväxten av yngre forskare i Sverige genom att dela ut ett forskningsanslag till forskare under 40 år.

  • Anslaget instiftades 2013 och delas nu ut för sjätte gången.

  • Forskningsanslaget är på sex miljoner kronor fördelat över tre år och delas ut till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

– Hjärt-Lungfondens anslag ger oss möjlighet att bedriva forskning som kan leda till att färre svenskar blir kroniskt sjuka i sarkoidos. Om vi tidigare identifierar vilka personer som riskerar att drabbas allvarligt av sjukdomen kan det förhoppningsvis leda till förebyggande och mer effektiv behandling, säger Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid Karolinska institutet.

Detta är sarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som oftast drabbar lungorna och kan påverka andningskapaciteten. I Sverige diagnosticeras ungefär 1 200 personer årligen med sarkoidos. En del av de drabbade tillfrisknar av sig själva inom ett par år, medan andra kan få svåra skador på lungorna – undantagsvis så illa så att en transplantation krävs. Varje år avlider ett 30-tal svenskar i sjukdomen.

Fakta om sarkoidos

  • Sarkoidos drabbar i nio fall av tio lungorna, men också kan angripa organ som hjärta, hud och lymfsystem.

  • Läkarna vet inte varför sarkoidos uppkommer, bara att sjukdomen är av inflammatorisk karaktär.

  • Vid akut insjuknande är prognosen god medan patienter med diskretare symptom före diagnos riskerar ett mer utdraget sjukdomsförlopp. I ovanliga fall kan sjukdomen leda till döden.

  • Vanliga symptom vid akut sarkoidos är hög feber, blåröda fläckar på underbenen, svullna fotleder samt värk i muskler och leder. Vid smygande debut av sjukdomen förekommer ofta torrhosta, trötthetskänsla och ibland viktnedgång.

  • Omkring 16 000 personer i Sverige lever med sarkoidos, och cirka 1 200 personer drabbas årligen. 

  • Det avlider cirka 30 personer med sarkoidos som dödsorsak i Sverige varje år

Orsaken till sarkoidos inte klarlagd

I dag vet man inte fullt ut vad som orsakar sarkoidos, men forskarna har teorier om såväl genetiska som miljömässiga faktorer. Med sin forskning vill Anna Smed Sörensen bidra till större kunskap om de immunceller som aktiveras i början av inflammationen, så att man i framtiden kan ställa säkrare prognoser för sjukdomsförloppet och utveckla bättre behandlingsmetoder.

– Sarkoidos är en gåtfull sjukdom som kan leda till permanent nedsatt lungfunktion och svårt lidande för de människor som drabbas. Anna Smed Sörensens forskning är ett viktigt steg på vägen för att fler sarkoidospatienter ska kunna få effektiv behandling och leva friskare liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Om Prins Daniels anslag

Syftet med Prins Daniels forskningsanslag är att underlätta för yngre forskare att nå avgörande genombrott. Anslaget på sex miljoner kronor fördelas över tre år och delas ut till forskare yngre än 40 år.