Modern cancerbehandling är effektiv och allt fler patienter botas. Det är emellertid vanligt att läkemedel som används vid cancerbehandling ger biverkningar i hjärta och kärl.

Alla delar av hjärt- och kärlsystemet kan drabbas, som hjärtklaffarna, hjärtfunktionen och retledningssystemet. Risken för både kranskärlssjukdom och hjärtsvikt ökar. Risken för påverkan på hjärtat ökar ännu mer om cancerpatienten har kardiovaskulära riskfaktorer eller en befintlig hjärtsjukdom redan när cancerbehandlingen startar.

Vanliga kardiovaskulära biverkningar av cancerbehandling

Biverkningarna är när kopplade till typen av cancerbehandling. Vid användning av så kallade målinriktade behandlingar som påverkar kärlens endotelfunktion är en vanlig biverkan högt blodtryck (hypertoni). Andra riktade behandlingar kan till exempel specifikt påverka hjärtats pumpförmåga (anti Her2-behandling) eller ökar risken för förmaksflimmer (BTKi-behandling)
Klassiska cellgifter som är inriktade på att hämma celltillväxt kan skada hjärtmuskeln, vilket kan leda till hjärtsvikt. Cellgifterna kan också öka risken för blodproppar, akut kranskärlssjukdom och hjärtrytmrubbningar.

Kvinnor som strålbehandlats för bröstcancer löper ökad risk att senare i livet få hjärtinfarkt. Enligt en studie som publicerades i publiceras i New England Journal of Medicine 2013 ökade risken inom fem år efter avslutad strålbehandling och var förhöjd under minst 20 år. Mest ökar risken för dem som vid tidpunkten för strålningen har andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdom, som rökning, högt BMI eller diabetes, samt de som samtidigt behandlas med antracykliner.

Immunrelaterad behandling som aktiverar immunförsvaret mot cancerceller kan även aktivera immunförsvaret mot de egna vävnaderna, som hjärtmuskeln eller kärlen. Det innebär att patienterna har en ökad risk för både hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som ibland kan utvecklas till allvarliga tillstånd.

Barn som behandlas för cancer riskerar hjärt-kärlsjukdom

Barn som behandlats med höga doser cellgifter har ökad risk för att senare utveckla hjärtsvikt och barn som fått strålbehandling som omfattar hjärtat har ökad risk för kranskärlssjukdom och hjärtklaffsjukdom i vuxen ålder. Hjärtkomplikationer är också en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn som överlever cancer och cancerbehandlingen är ofta orsaken till hjärtproblemen.

Riktlinjer ska förebygga komplikationer

Under 2023 publicerades de första riktlinjerna vid hjärtkomplikationer hos barn i cancerbehandling. Tanken är att riktlinjerna ska förebygga komplikationer och leda till bättre behandling. Riktlinjerna omfattar bedömning, screening och uppföljning av hjärt-kärlsjukdomar för barn som får cancerbehandling med nya molekylära terapier, immunterapi, kemoterapi och strålbehandling.

Texten är granskad av Agneta Månsson Broberg, docent och forskare vid Karolinska institutet, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset. Datum: 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla