Hjärtmuskelsjukdomar är ärftliga eller förvärvade sjukdomar som drabbar hjärtmuskeln och kan leda till hjärtsvikt, hjärtrytmrubbingar eller plötslig död.

Hypertrofisk kardiomyopati

Vid hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är hjärtmuskeln förtjockad utan att detta är orsakad av till exempel högt blodtryck eller klaffsjukdom. Symtomen kan vara andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning, yrsel och svimning. Hypertrofisk kardiomyopati behandlas ofta med betablockerare. Om hjärtfunktionen med tiden blir nedsatt används ofta även annan hjärtsviktsmedicinering. Om det finns hög risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar kan en implanterbar defibrillator (ICD) opereras in.

Eftersom hypertrofisk kardiomyopati är en ärftlig sjukdom brukar man rekommendera genetisk testning, vilket görs med ett blodprov. Man brukar också rekommendera utredning av nära anhöriga för att utesluta att de inte också har sjukdomen.

Dilaterad kardiomyopati

Vid dilaterad kardiomyopati (DCM) vidgas hjärtrummen och ofta pumpar hjärtat sämre, utan att tillståndet är orsakat av till exempel högt blodtryck, klaffsjukdom eller ischemisk hjärtsjukdom. Dilaterad kardiomyopati kan vara ärftligt, men kan ibland också uppstå efter till exempel hjärtmuskelinflammation (myokardit). De vanligaste symtomen är trötthet, andfåddhet och svullna ben. Behandlingen är hjärtsviktsmedicinering, som har visat sig kunna minska sjukhusinläggningar och förlänga livet.

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Vid arytmogen högerkammarkardiomyopati (ARVC) ersätts hjärtmuskelceller av bindväv, vilket i första hand leder till hjärtrytmrubbningar, men även hjärtsvikt. Behandlingen kan bestå av läkemedel som förebygger hjärtrytmrubbningar, såsom betablockerare, och i vissa fall ICD.

Takotsubokardiomyopati

Takotsubokardiomyopati, även kallat stressinducerad kardiomyopati eller ”brustet hjärta”, är en speciell form av hjärtmuskelsjukdom som ofta orsakas av en stark stressreaktion. En del av vänsterkammaren försvagas plötsligt, vilket leder till akut hjärtsvikt. Symtomen kan likna de vid hjärtinfarkt med plötslig bröstsmärta, andfåddhet, svettningar och illamående. Syndromet är övergående och hjärtat brukar återfå sin pumpförmåga inom tre till sex månader.

Myokardit

Myokardit är inflammation i hjärtmuskeln och kan uppstå efter till exempel en virusinfektion. Symtomen kan vara bröstsmärta, andfåddhet och hjärtklappning. Den drabbade behöver oftast läggas in på sjukhus några dagar för att utesluta hjärtrytmrubbningar, men sjukdomen går vanligtvis över av sig själv utan behandling. Efter genomgången myokardit rekommenderas att man avstår från fysisk träning i 3‒6 månader. Detta för att underlätta för hjärtat att läka och för att undvika allvarliga hjärtrytmrubbningar tills att hjärtat har läkt.

Texten är granskad av Alexandru Schiopu, universitetslektor vid Lunds universitet, överläkare i internmedicin och specialistläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, samt Arash Mokhtari, docent vid Lunds universitet och specialistläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Datum 2024-03-21

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla