Bronkiektasier innebär att delar av luftrören är förstorade och förslappade och det bildas fickor i luftrörsväggen.

Bronkiektasier kan antingen vara medfödda eller, vilket är vanligare, utvecklas senare i livet och då drabba människor som haft frekventa och svåra infektioner orsakade av bakterier och virus som mykoplasma, klebsiella, RS-virus, influensavirus eller kikhostebakterier.

Bronkiektasier kan även orsakas av reumatiska sjukdomar, inhalation av giftiga gaser eller sjukdomar som astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). I de flesta fall hittar man emellertid ingen orsak och då kallas sjukdomen ”idiopatisk”.

Symtom på bronkiektasier

Symtomen på bronkiektasier är återkommande luftvägsinfektioner, långvarig hosta samt slem i luftrören. Slemmet kan vara svårt att hosta upp och upphostningarna kan ibland vara blodiga eller variga. Vid svår sjukdom tillkommer andnöd, trötthet och viktnedgång.

Behandling av bronkiektasier

En hörnsten i behandlingen är daglig fysisk aktivitet och andningsträning med hjälpmedel. Om slemmet blir kvar i luftvägarna ökar risken för bakterietillväxt, så därför är det avgörande att få upp slemmet, så kallad ”slemmobilisering”. Om den drabbade har mycket slem kan det bli aktuellt med inhalation av en typ av saltlösning.

Patienter med annan kronisk lungsjukdom, som astma eller KOL måste ha grundsjukdom under god kontroll, och bra medicinering.

Vid tecken på försämringsperioder (exacerbationer) inleds akut behandling med antibiotika. Det är avgörande att upptäcka kommande försämringsperioder tidigt, och det enklaste och effektivaste sättet är att studera slemmet. Börjar slemmet öka i mängd, bli gul-, grön- eller brunfärgat, samt bli tjockare, är det ett tecken på försämring och den drabbade måste kontakta vården.

Behandling och uppföljning sker i allmänhet hos en lungspecialist. Det är också viktigt med regelbundna besök hos fysioterapeut som hjälper till med andningsträning och ger råd om lämplig fysisk aktivitet. Den drabbade bör också vaccineras mot influensa och pneumokocker.

Prognosen vid bronkiektasier

Många med bronkiektasier har mild sjukdom och endast ett fåtal luftvägsinfektioner per år. En del drabbas dock av upprepade och långvariga luftvägsinfektioner och riskerar med tiden livshotande lungsvikt.

Texten är granskad av Apostolos Bossios, docent i lungmedicin vid Karolinska institutet, biträdande överläkare vid den medicinska enheten för lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset. Datum 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla