Den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen efter kranskärlsjukdom och stroke är venös tromboembolism och de två vanligaste typerna av venös tromboembolism är djup ventrombos och lungemboli.

Trombos är ett annat ord för blodpropp, så ventrombos innebär att en blodpropp täpper till en ven, vanligen i ett ben. En blodpropp som förs vidare med blodet och fastnar någon annanstans, exempelvis i lungcirkulationen, kallas för emboli.

Riskfaktorer för venös tromboembolism

Venös tromboembolism orsakas av en kombination av genetiska och förvärvade faktorer, men i mellan 20 och 40 procent av fallen hittas ingen utlösande riskfaktor. Ålder är en mycket stark riskfaktor. Andra riskfaktorer är exempelvis pågående cancersjukdom, påtvingad orörlighet, ett större kirurgiskt ingrepp, graviditet och tiden efter förlossning, samt tidigare djup ventrombos.

Symtom på djup ventrombos

En djup ventrombos uppträder vanligen i ett ben. Ena vaden eller benet svullnar och blir varmare. Ibland uppstår även rodnad eller annan missfärgning och benet kan kännas tungt. Det är viktigt att genast söka vård om det finns misstanke om djup ventrombos. Behandlingen består av blodförtunnande läkemedel.

Symtom på lungemboli

Det finns risk för att en blodpropp i benet eller andra delar av kroppen följer med blodcirkulationen till lungan. Om proppen fastnar och hindrar blodflödet har man drabbats av lungemboli, vilket är ett livshotande tillstånd. Symtom på lungemboli är andnöd, torrhosta, håll i sidan, plötslig värk i bröstet eller ryggen, kallsvettning, yrsel och hjärtklappning. Liksom vid djup ventrombos är det viktigt att genast söka vård, och även här består behandlingen av blodförtunnande läkemedel.

Rörelse förebygger venös tromboembolism

För att undvika blodproppar i venerna i benen, och därmed i lungorna, är det viktigt att använda sina vadmuskler och röra på sig. Promenader är bra och den som är sängliggande kan försöka att ofta trampa med fötterna, vifta med tårna och röra på benen flera gånger om dagen. Vid en längre flygresa är det bra med stödstrumpor i kombination med att man regelbundet rör på benen och fötterna. Viktnedgång och rökstopp minskar också risken för blodproppar i venerna.

Texten är granskad av Michael Hultström, docent vid Uppsala universitet och specialistläkare i anestesiologi och intensivvård vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Datum: 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla