Vissa inflammatoriska sjukdomar kan drabba lungorna inklusive lungsäcken.

Ett exempel på en sådan sjukdom är sarkoidos, andra är olika reumatiska sjukdomar som ledgångsreumatism (reumatoid artrit), systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk skleros och myosit.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i de små lederna i händerna och fötterna. Symtomen är svullnad, ömhet och värk.

Det är oklart exakt hur många av patienter med reumatoid artrit som utvecklar lungengagemang, men upp till drygt 60 procent har beskrivits i vissa studier. En allvarlig och svårbehandlad form är interstitiell lungsjukdom (ILS). Sjukdomen yttrar sig i form av kronisk inflammation och ärrbildning med nedsatt lungfunktion som följd.

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk autoimmun inflammatorisk sjukdom. Oftast är det lederna, huden, blodet och njurarna som blir inflammerade, men även nervsystemet och hjärtat kan påverkas. Ungefär hälften av alla som har SLE drabbas vid något tillfälle av inflammation i lungsäcken. Symtom på inflammation i lungsäcken är värk i bröstet, ryggen eller sidan när man andas. Inflammation i själva lungorna förekommer, men är ovanligt.

Systemisk skleros

Systemisk skleros är en kronisk autoimmun sjukdom som karakteriseras av inflammation och fibrotisering av hud och underhud samt blodkärl och inre organ, främst lungor, hjärta och njurar. Fibros innebär att bindväv lagras in runt inflammerad vävnad och det uppstår en ärrbildning som hindrar det drabbade organet från att fungera som det ska.

Sjukdomen är ovanlig och drabbar årligen cirka 20 invånare per 1 000 000. Omkring 70 procent av alla patienter med systemisk skleros uppvisar lungengagemang. Det främsta symtomet på att sjukdomen drabbat lungorna är nedsatt lungfunktion och diagnosen fastställs med hjälp av datortomografi.

Myosit

Reumatisk muskelinflammation, myosit, är en ovanlig sjukdom som främst orsakar en försvagning av musklerna i armar, ben och nacke, men sjukdomen kan också orsaka inflammation i olika organ, bland annat lungorna. Om lungorna har påverkats märks det vanligtvis i form av hosta och andfåddhet. Symtomen kan härröra från svaghet i andningsmuskulaturen eller bero på en inflammation i lungvävnaden.

Texten är granskad av Susanna Kullgren, docent vid Karolinska institutet och överläkare vid den medicinska enheten för lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Datum: 2024-03-20

Ikon med hjärta.

Vad vi gör

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här
Par i dämpad belysning

För närstående och anhöriga

När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Om att vara närstående
Sköterska tar prov och mäter blodtryck på en patient

Om hjärt- och lungsjukdomar

Två miljoner lever med hjärtsjukdom i Sverige. 1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom. Här kan du lära dig mer om dessa sjukdomar.

Sjukdomar som gäller oss alla