Vid mycket svår hjärtsvikt kan det bli aktuellt med hjärttransplantation. Det förutsätter dock att den hjärtsjuka personen är relativt frisk för övrigt.