Tre frågor till professor Anders Jeppson

Vi ställer tre frågor till Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi, som forskar om hur allvarliga och svårbehandlade blödningar kan förhindras efter hjärtoperation.

Manlig kirurg i gröna sjukhuskläder

Vad påverkar risken för blödningar efter en hjärtoperation?

– Det är många olika faktorer som påverkar. Många av våra patienter står på mediciner som minskar risken för blodproppar och infarkter, men dessa läkemedel ökar också blödningsrisken vid akuta hjärtoperationer. Även blodets passage genom hjärt-lungmaskinen, som används vid nästan alla operationer, försämrar blodets koagulationsförmåga. Dessutom finns patientrelaterade risker som ålder och andra sjukdomar som kan påverka.  

Anders Jeppsson

  • Gör: Professor, thoraxkirurg och ansvarig för forskningsenheten på Thoraxkirurgiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

  • Bor: Kullavik.

  • Familj: Fru Helena (professor i ortopedi på Sahlgrenska) och två utflugna barn.

  • Dold talang: Svenska mästare i judo två gånger på 1980-talet.

  • Drivkraft: Nyfikenhet och en önskan om att våra patentienter ska må bra. 

Vad vill ni uppnå med forskningen?

– Vi vet att 10 till 15 procent av våra patienter blöder mer än vad som är nyttigt för dem. Kan vi bättre förstå varför vissa patienter löper större risk att blöda och identifiera vilka faktorer som påverkar blödningsbenägenheten ökar förståelsen för hur vi ska förebygga och behandla på ett optimalt och individanpassat sätt. Det gäller att hitta en balans i det invecklade samspelet mellan att förebygga och stoppa blödningar och att samtidigt minska risken för blodproppar.

Har forskningen gett resultat?

– Vi har redan blivit bättre på att identifiera patienter med blödningsrisk. Förutom att jobba med förebyggande vill vi också hitta nya sätt och nya substanser som minskar risken för blödning utan att samtidigt öka risken för komplikationer.