Vetenskapliga råd om livsstil

Mai-Lis Hellénius: Vetenskapliga råd om livsstil

Året var 1987 och en grupp primärvårdsläkare vid fyra vårdcentraler i Sollentuna norr om Stockholm ville erbjuda sina patienter kunskap och andra verktyg för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Resultatet blev hjärt-kärlpreventionsprogrammet ”En hjärtesak” som omfattade 9 000 patienter.

Personligt

  • Namn: Mai-Lis Hellénius

  • Bor: Har bott nästan hela mitt liv i Sollentuna norr om Stockholm.

  • Familj: Man, vuxen son och katt.

  • Intressen: Allt som har med fysisk rörelse att göra. Sedan älskar jag att slå in paket, jag förbereder julen året om. Och så tycker jag om att laga och äta god mat tillsammans med familj och vänner. 

  • Motto: ”Det ordnar sig nog.” Att inte ge upp är också något som kännetecknar oss forskare. 

Lite drygt 20 år senare är nedgången i dödlighet i akut hjärtinfarkt 75 procent bland män och 74 procent bland kvinnor i Sollentuna, att jämföra med 58 procent för män och 47 procent för kvinnor i hela Stockholms län. 

En av initiativtagarna var dåvarande primärvårdsläkaren, numera professorn i hjärt-kärlprevention, Mai-Lis Hellénius. Det som kom att bli ett av de största hjärt-kärlpreventionsprogrammen i världen började med primärvårdsläkarnas vilja att erbjuda sina patienter verktyg för en livsstilsförändring.

Kunskap var nyckeln, berättar Mai-Lis Hellénius. – Det som kom att bli stommen i preventionsprogrammet var en föreläsningsserie vi höll på Sollentuna vårdcentral. En timme varje vecka föreläste vi om bland annat mat, rörelse och stress. Vi ville erbjuda patienterna vetenskapligt baserade råd som bekräftade att det lönar sig att byta livsstil. Föreläsningsserien pågick i 17 år med i snitt 25 deltagare per gång. Det fanns fler exempel på nytänkande.

Skrev ut träning på recept

– 1987 började vi systematiskt skriva ut fysisk aktivitet på recept. Vi och Nya Zeeland var antagligen först i världen med detta, även om vi då inte själva riktigt förstod vidden av hur viktigt det skulle bli.

Tio år senare fyllde patienter från de fyra vårdcentralerna 27 träningsgrupper i Korpens regi. Under tiden som projektet fortgick fortsatte medarbetarna sin satsning på utbildning av all primärvårdspersonal, patienter och anhöriga. Kunskap som kom patienterna till del, bland annat som kurser i stresshantering och matlagning. ”En hjärtesak” hade inte kommit så långt utan engagerade medarbetare. Mai-Lis Hellénius framhåller dåvarande primärvårdschefen Ingvar Krakau som avgörande för det fortsatta arbetet.  

I dag arbetar Mai-Lis Hellénius och forskaren Gunilla Journath tillsammans med en styrgrupp med flera uppföljningsstudier.