Det går att få ett längre liv – med rätt mat 

Kvinna som spänner sina muskler. Bord fullt med olika typer av matråvaror.

Publicerad: 2023-06-16 | Uppdaterad: 2023-06-16

Hög kolesterolhalt i blodet, högt blodtryck och övervikt är riskfaktorer som kan leda till hjärt-kärlsjukdom. De goda nyheterna är att bra matvanor och rörelse i vardagen motverkar både övervikt, högt blodtryck och högt kolesterol. Alla kan alltså minska risken för ohälsa genom att äta bra! 

Hjärt-kärlsjukdom är den största dödsorsaken, såväl i Sverige som i resten av världen. Men forskning visar att hälsosamma matvanor bidrar till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. En av de tydligaste rekommendationerna är att vi behöver äta mer grönsaker och frukt.  

Tusentals dödsfall skulle kunna undvikas 

Ohälsosamma matvanor är den kategori av levnadsvanor som har störst påverkan på förekomsten av ischemisk hjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt) och stroke. Cirka 55 procent av all ischemisk hjärtsjukdom kan tillskrivas levnadsvanor. Av andelen som insjuknat i stroke kan ungefär en tredjedel av fallen förklaras av levnadsvanor.  

Tusentals dödsfall på grund av hjärtinfarkt och stroke skulle kunna undvikas varje år om vi svenskar följde Livsmedelsverkets kostråd – med fokus just på att äta mer frukt och grönt. Enligt dessa kostråd bör vi främst välja grova och fiberrika grönsaker som rotfrukter, vitkål, blomkål, broccoli, bönor och lök. Vi bör äta minst 500 gram per dag, vilket motsvarar ca 2 nävar grönsaker, rotfrukter och baljväxter samt två frukter.

Matpyramiden 

En bra illustration av hur vår kost bör se ut finns i den så kallade matpyramiden. Pyramiden visar innehåll och ungefärlig fördelning i ett hälsosamt matmönster.

Här kan du läsa mer om matpyramiden och ladda ner affischen

Matpyramiden
Pizza med örter

Vi tänker på hälsan – Gör du?

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Få inspiration av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Om levnadsvanor

Källor

Vanligaste dödsorsaken

Globalt - https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases

Sverige - https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/dodsorsaker/


Kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige

IHE Rapport 2021:5, IHE: Lund - https://ihe.se/wp-content/uploads/2021/10/IHE-Rapport-2021_5_.pdf

Brådvik G, Andersson E, Ramdén V, Lindgren P, Steen Carlsson K.


Matvanor och kostråd

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad