3 frågor till Mai-Lis

Därför är livsstil så viktigt för hjärtat

Vi har ställt tre frågor till professor och överläkare Mai-Lis Hellénius som forskar om rörelsens och matens betydelse för hur hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas.

Vad går din forskning ut på?

– Forskningen handlar om vilka effekter fysisk aktivitet och matvanor har på hjärt- och kärlhälsan och spänner över allt i från vad som händer inne i cellen till hur vi kan hjälpa människor att ändra vanor. En av de spännande saker vi nyligen har upptäckt är att genom att bryta stillasittande förlängs ytterkanten på kromosomerna. Det är ett tecken på att fysisk aktivitet verkligen har djupgående effekter.

Varför är din forskning viktig?

– För att vi kan hjälpa till att förebygga att folk blir sjuka. Ett exempel på hur forskningen kan göra skillnad är ett program som jag arbetat med. Där har vi följt 5 600 personer som har fått gratis hälsokontroller och livsstilsråd på vårdcentralerna i Sollentuna. Vi har följt dem i över 20 års tid. Studien, som bland annat finansierades med stöd av Hjärt-Lungfonden, visar att de personerna har signifikant lägre risk att drabbas samt dö av hjärt-kärlsjukdomar och att den totala dödligheten är lägre. Man håller sig frisk längre.

Vad är målet med forskningen?

– Att människor ska få leva friska längre. Och att öka kunskapen om livsstilens betydelse. Det finns så mycket kunskap i dag som vi inte använder oss av i den utsträckning vi borde. Här har vi som forskare en viktig uppgift i att se till att kunskapen når ut genom att ställa upp som experter i morgonsoffor, att skriva populärvetenskapliga böcker och hålla föredrag. Det är en tacksam uppgift för det är verkligen ett område som engagerar många människor.

Personligt om Mai-Lis Hellénius

  • Titel: Överläkare och professor i kardiovaskulär prevention, vid Karolinska Institutet.

  • Bor i: Sollentuna.

  • Fritidsintressen: Laga mat, skriva böcker och är gympaledare på Korpen.

  • Dold talang: Jag är bra på att slå in paket. Eftersom jag är galen i julen slår jag in julklappar året om.