Hälsa och livsstil

Att vår hälsa och livsstil påverkar risken att drabbas av en hjärt- lungsjukdom är känt sedan länge. Men vad kan du egentligen göra för att få fler friska år?

Att röra på sig och att äta nyttigt är två välkända faktorer som främjar ditt hälsotillstånd. Risken att drabbas av sjukdom i hjärta eller lunga ökar avsevärt hos dem som använder tobak, stressar mycket, har högt blodtryck och högt kolesterolvärde. För fler friska år bör du motionera mer, stressa mindre, äta bättre och hålla dig borta från tobak.