Livsviktig forskning pågår

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Vårt mål är att samla in 5 miljoner kronor till forskning om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen

Extra anslag för Covid-19 relaterad forskning

Hjärt-Lungfonden ger nu forskare möjlighet att söka anslag för projekt inom Covid-19 som har anknytning till hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Läs om forskningsanslagen

Hjärt-Lungfonden satsar på covid-19-relaterad forskning

Mer forskning behövs för att få mer kunskap om varför kopplingen finns och hur den kan motverkas och behandlas. Hjärt-Lungfonden utlyser därför en särskild satsning på anslag för forskare som vill forska på covid-19 kopplat till dessa sjukdomar.

Läs mer om satsningen här