Värmebölja innebär risk för hjärt-kärlsjuka

Man sitter ned och dricker vatten i portuppgång

Det finns numera starka vetenskapliga bevis för att värmeböljor leder till ökad dödlighet bland hjärt-kärlsjuka.

Publicerad: 2023-08-10 | Uppdaterad: 2023-08-10

En stor del av befolkningen påverkas negativt av höga temperaturer, speciellt de som lever med hjärt-kärlsjukdom.

Extrem värme drabbar även Europa och för många svenskar som är ute och reser blir de höga temperaturerna en chock för kroppen. Därför delar Hjärt-Lungfonden med sig av tips för att hantera värmen och skydda hälsan.

Vissa särskilt utsatta

– Personer med hjärt-kärlsjukdom, barn och äldre människor är särskilt utsatta när det blir varmt. För dem är det extra viktigt att hålla sig svala och att ha en bra vätskebalans i kroppen när det är värmebölja där man befinner sig, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Kroppens belastning ökar

Forskning visar att när det är varmt regleras temperaturen i kroppen genom att blodcirkulationen i de ytliga blodkärlen ökar, kärlen vidgas och svettproduktionen ökar. Vilket i sin tur ökar belastningen på hjärtat och leder till vätske- och saltförluster. Förutom kroniskt sjuka och äldre människor har studier på senare år även identifierat barn som särskilt sårbara för värme, bland annat på grund av deras kroppars begränsade förmåga att reglera kroppstemperaturen.

6 tips för att undvika risker och hantera värmen:

  1. Bevara vätskebalansen i kroppen genom att dricka vatten - undvik alkohol och koffein.

  2. Undvik att vara utomhus när solen är som starkast på dagen.

  3. Använd lätta och luftiga kläder som inte binder fukt.

  4. En sval dusch eller en blöd handduk runt nacken ger kroppen svalka.

  5. Ta det lugnt och var försiktig med fysisk aktivitet under de hetaste timmarna.

  6. Se till att hålla ditt hem svalt genom att använda luftkonditionering eller fläktar

Källa: Hjärt-Lungfonden

Det finns numera starka vetenskapliga bevis för att värmeböljor leder till ökad dödlighet. Negativa effekter av en värmebölja på hälsan märks oftast kort tid efter att höga temperaturer noterats – ofta redan samma dag eller inom några dagar.

Speciella symtom

Hjärt-Lungfonden uppmanar allmänheten att vara vaksamma på symtom som yrsel, huvudvärk och illamående och söka läkarvård om de skulle uppstå.

John Pernow i labb

John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Foto: Hjärt-Lungfonden

– Tidigare forskning har visat att fler dör i hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt när det är varmt. Under sommaren 2018, när det var extra varmt, ökade antalet dödsfall med cirka 700 personer kopplat till värmeböljan. Därför är det viktigt att skydda sig mot höga temperaturer, inte minst om man lever med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som diabetes typ-2, övervikt eller fetma, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu