Tre frågor till forskaren om sex och samlevnad vid hjärtsjukdom

Tiny Jaarsma forskare om sex och samlevnad vid hjärtinfarkt

Tiny Jaarmsa, proffessor vid Linköpings universitet och ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, forskar på hur hjärtsjuka kan få ett bättre liv efter en hjärtinfarkt eller annan hjärthändelse. Ett särskilt fokus är sexualitet och sexuell hälsa för hjärtsjuka.

Vad ska man tänka på om man är hjärtsjuk och vill ha sex med sin partner?

– Du kan ha samlag en vecka efter hjärtinfarkten, om du inte har symtom. Att ha ett samlag kräver inte så mycket av hjärtat. Pulsen är hög en relativt kort stund och det är inte en sådan svår belastning för hjärtat utan något man kan hantera. Det kan hjälpa att planera för sitt samliv, ta sina mediciner i tid, eller använda potensmedel.

Vilka problem kan en person som har eller har haft en hjärthändelse behöva tampas med sexuellt?

– De upplever ofta en rädsla för att få symtom eller drabbas av en ny hjärthändelse, få ytterligare en infarkt eller att hjärtat ska bli överbelastat. Detta med att uppleva rädslor kring att ha sex är något som vi i vården måste bli bättre på att prata om. I min forskning har jag beskrivit hjärtpatienters sexuella problem och studerat hur sjuksköterskor ger sexualrådgivning till patienterna och deras familjer. Det finns plats för att förbättra informationen och vi måste bli bättre på att prata om sex och ha rutiner för när och hur vi ska ta upp det.

Finns det några risker med sex för hjärtpatienter?

– Generellt inte. Men om man får ont över bröstet ska man avbryta och eventuellt kalla på vård. Många patienter med en inopererad ICD tror att den kan gå sönder vid samlag eller skada sin partner. Men det händer inte. Fördelarna med att ha sex är fler än nackdelarna. Forskning visar att riskerna är få. Om du kan träna, gå upp för en trappa eller ta en promenad kan du också ha sex. Att ha ett fint samliv ger många plus, inte minst för att blodtrycket och hälsan blir bättre.

Hjärt-Lungpodden om testamente

Malena Ivarsson om samlivet vid hjärtsjukdom

Bland Sveriges drygt två miljoner hjärt-kärlsjuka finns det många tankar kring ämnet sex- och samlevnad. Vi bjöd in sexolog Malena Ivarsson för att prata om frågor och funderingar bland drabbade.

Lyssna på avsnittet
Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt