Man utför hjärt-lungräddning med hjälp av hjärtstartare

Bristerna som kan kosta liv: Hjärtstartare saknas på badplatser

Cirka 440 personer drunknar varje år - av dessa överlever cirka hälften med varierande grad av hjärnskada och cirka hälften omkommer. En ny undersökning visar att minst 775 av landets kommunala badplatser saknar hjärtstartare. Om fler badplatser utrustas med hjärtstartare kan fler liv räddas vid badolyckor.

Om en hjärtstartare används inom 3–5 minuter är överlevnadschansen för den som drabbas upp till 70 procent

– För den som drabbas av hjärtstopp i samband med drunkning är tidig behandling med hjärt-lungräddning och hjärtstartare det enda sättet att rädda liv. Om en hjärtstartare används inom 3–5 minuter är överlevnadschansen för den som drabbas upp till 70 procent, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Vikten av hjärtsäkra badplatser och utbildning i HLR

Sommarens bad är för de flesta en efterlängtad del av vår varma årstid, men det finns en dyster baksida. Cirka 440 personer drabbas av drunkningsolyckor varje år och de allra flesta dödsfallen sker under sommarmånadernas badsäsong.

I Sverige finns totalt 121 registrerade hjärtstartare på badplatser, enligt Svenska HLR-rådet. Men endast 17 av landets 290 kommuner uppger att det finns hjärtstartare vid alla deras kommunala badplatser, enligt Hjärt-Lungfondens undersökning till landets kommuner. I de kommuner som svarat på undersökningen saknas hjärtstartare vid minst 775 kommunala badplatser.

För att fler ska överleva hjärtstopp i samband med drunkning är det livsviktigt att hjärtsäkra badplatser med hjärtstartare och att utbilda fler i hjärt-lungräddning.

Tiden är avgörande för överlevnad

– Hjärtstartare räddar liv vid plötsligt hjärtstopp. Ju tidigare stöt desto större chans att överleva. Tyvärr ser vi att många drabbade inte har en hjärtstartare uppkopplad innan ambulansen kommer fram och det vill vi ändra på. Hjärtstartare måste finnas på fler platser där människor befinner sig, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärtstartare måste finnas på fler platser där människor befinner sig

Dagens hjärtstartare är enkla att använda och ju tidigare hjärtstartaren sätts in desto större är chansen att den drabbade överlever. Eftersom tiden mellan hjärtstopp och behandling är så avgörande är överlevnadschansen som bäst i de fall där vittnen på plats startat hjärt-lungräddning och använt hjärtstartare före ambulansens ankomst. Hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Av de uppskattningsvis 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år överlever endast omkring 600.

Symtom plötsligt hjärtstopp

Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning. Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan förekomma, men förmår inte syresätta blodet.

10 000

svenskar drabbas årligen av hjärtstopp

50–70%

kan överleva om hjärt-lungräddning påbörjas inom 3-5 minuter

1 person/timme

dör av plötsligt hjärtstopp i Sverige

70%

av hjärtstoppen utanför sjukhus inträffar i hemmet

En video om Alexanders livräddande insatser.

Personer som ger hjärt-Lungräddning vid ett hjärtstopp

Hjärt-lungräddning steg för steg

För att den som drabbats av plötsligt hjärtstopp ska ha en chans att överleva måste man börja med hjärt-lungräddning omedelbart. Lär dig första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen vid hjärtstopp.

HLR steg för steg-guide
Illustration plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.

Lär dig mer om plötsligt hjärtstopp