Fler än någonsin väntar på ett nytt organ

Behovet av organ för transplantation är större än någonsin. Med Donationsveckan vill Socialstyrelsen få fler svenskar att aktivt ta ställning och samtidigt sprida budskapet att det behövs fler donatorer för att rädda liv.

Socialstyrelsens siffror visar att antalet avlidna organdonatorer hittills i år har minskat jämfört med förra året. Även organdonationerna från levande personer minskar, vilket är ett trendbrott efter flera års ökning. Förhoppningen med Donationsveckan (8-14 oktober) är att fler tar ställning för donation.

50 hjärttransplantationer per år

I år har hittills 33 hjärttransplantationer genomförts. Det kan vara den enda möjliga behandlingen vid svår hjärtsvikt, inflammatoriskt uppkomna hjärtmuskelskador, medfödda hjärtfel och svårare klaffsjukdomar. Varje år genomförs omkring 50 hjärttransplantationer.

Lungtransplantationer ökar

Nyligen genomförde Sahlgenska Universitetssjukhuset sin 500:e lungtransplantation. Antalet lungtransplantationer har ökat det senaste året, från omkring 50 till cirka 60 per år.

Behovet av fler organ till transplantationer är stort. Den vanligaste orsaken till att man behöver en lungtransplantation är sjukdomar som emfysem, lungfibros och cystisk fibros. I år har hittills 38 lungtransplantationer genomförts.

Ta ställning för donation

​Alla har rätt att själv bestämma om man vill donera sina organ eller inte. Har man inte tagit ställning förväntas man vara positiv till donation, men det är upp till de anhöriga att tolka den avlidnes önskan. Om du själv tar ställning behöver aldrig dina anhöriga hamna i en situation där de måste göra det i ditt ställe.