För företag – Stöd livsviktig forskning

När ni stödjer forskningen blir vården på sikt ännu bättre på att hjälpa dem som blir sjuka. Er julgåva går därför till var och en av oss, eftersom alla kan drabbas av hjärt- och lungsjukdomar. Det gäller dig, dem du bryr dig om och varje människa du möter – det gäller oss alla.

Skattefria gåvor

Regeringen har förlängt möjligheten att ge anställda en skattefri gåva under 2021. Gåvans värde får inte överstiga 2 000 kronor per anställd.

Material som visar ert engagemang

När ni blir ett hjärtvänligt företag får ni, oavsett val av paket, banners och mejlsignatur för att sprida ert engagemang för forskningen.

Läs mer

Bli företagspartner

Vi vet hur man omsätter CSR-arbete i praktisk handling och är vana att arbeta med företag på ett affärsmässigt sätt. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar för er verksamhet.

Mer om samarbetet

Tack alla hjärtvänliga företag för era julgåvor

Stort tack alla företag för era julgåvor till livsviktig forskning

Se hjärtvänliga företag