Företagspartner

– Bidra till ett friskare Sverige

Fyra personer som samarbetar och samverkar

Vi på Hjärt-Lungfonden letar efter långsiktiga partnerskap som vill bidra till största möjliga samhällsnytta.

Som företagspartner är ni med och skapar bättre förutsättningar för forskningen om våra största folksjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och bidrar till att sprida viktig kunskap för att den ska nå fler individer och leda till bättre folkhälsa, lägre sjukfrånvaro och ett längre och friskare liv.

Olika typer av partnerskap

Vi värdesätter samarbete och vill att våra partnerskap ska vara till nytta för båda parter. Därför har vi tagit fram olika typer av partnerskap och beroende på just ert behov kan vi tillsammans hitta den nivå och det innehåll som passar er bäst.

Huvudpartner

– Är vår strategiska partner året runt och samarbetet ger en ökad trovärdighet i ert hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Samarbetet bidrar även till ökad kunskap och kompetens, och till att ni är en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att människor får fler friska år.

Insamlingspartner

– Har en verksamhet som naturligt kan bidra till insamlingen över tid och samarbetet används som en plattform för er kommunikation, kampanjer och evenemang under hela året.

Kampanjpartner

– Vill i kortare perioder associeras med Hjärt-Lungfonden i olika kampanjer och under begränsade tider används samarbetet som en plattform för er kommunikation och initiativ.

Partner

– Vill stödja och associeras med Hjärt-Lungfonden och ser att kunskapsspridning till sin egen personal är en viktig faktor. Samarbetet bidrar till ökad kunskap och kompetens i ert hållbarhetsarbete samt förstärker ert employer branding arbete.

Leverantörspartner

– Kan erbjuda tjänster och produkter till förmån för Hjärt-Lungfonden och skapar därmed bättre förutsättningar för Hjärt-Lungfondens fortsatta arbete.

Som partner får ni ta del av

  • Rätt att använda Hjärt-Lungfondens namn och logotyp.

  • Färdigt bild- och textmaterial för er kommunikation.

  • Försäljningsmöjligheter – ”Till förmån för Hjärt-Lungfonden…”.

  • Synlighet i våra kanaler och evenemang.

  • Företagsutbildningar i HLR (hjärt-lungräddning).

  • Egna föreläsningar med forskare och experter för anställda och kunder.

  • Deltagande på utdelningar av forskningsanslag.

  • Medverkan i partnernätverk.

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan samarbeta för att ge människor ett längre och friskare liv.

Möt våra partners

Vi är stolta över våra partners som tillsammans med oss långsiktigt vill bidra till en bättre folkhälsa i Sverige.

Aktuella samarbeten