Bli företagspartner

Vi på Hjärt-Lungfonden letar efter långsiktiga partnerskap som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

Som företagspartner skapar ni bättre förutsättningar för forskningen om våra största folksjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och bidrar till att sprida viktig kunskap så att den når fler individer och leder till bättre folkhälsa, lägre sjukfrånvaro och ett längre och friskare liv.

Olika typer av partnerskap

Vi värdesätter samarbete och vill att våra partnerskap ska vara till nytta för båda parter. Beroende på just era behov finner vi tillsammans den nivå och det innehåll som passar er bäst.

Huvudpartner

– Är vår strategiska partner året runt och samarbetet ger en ökad trovärdighet i ert hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Samarbetet bidrar även till ökad kunskap och kompetens, och till att ni är en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att människor får fler friska år.

Insamlingspartner

– Har en verksamhet som naturligt kan bidra till insamlingen över tid och samarbetet används som en plattform för er kommunikation, kampanjer och evenemang under hela året.

Kampanjpartner

– Vill i kortare perioder associeras med Hjärt-Lungfonden i olika kampanjer och under begränsade tider används samarbetet som en plattform för er kommunikation och initiativ.

Partner

– Vill stödja och associeras med Hjärt-Lungfonden och ser att kunskapsspridning till sin egen personal är en viktig faktor. Samarbetet bidrar till ökad kunskap och kompetens i ert hållbarhetsarbete samt förstärker ert employer branding arbete.

Leverantörspartner

– Kan erbjuda tjänster och produkter till förmån för Hjärt-Lungfonden och skapar därmed bättre förutsättningar för Hjärt-Lungfondens fortsatta arbete.

Som partner får ni ta del av

  • Rätt att använda Hjärt-Lungfondens namn och logotyp.

  • Färdigt bild- och textmaterial för er kommunikation.

  • Försäljningsmöjligheter – ”Till förmån för Hjärt-Lungfonden…”.

  • Synlighet i våra kanaler och evenemang.

  • Företagsutbildningar i HLR (hjärt-lungräddning).

  • Egna föreläsningar med forskare och experter för anställda och kunder.

  • Deltagande på utdelningar av forskningsanslag.

  • Medverkan i partnernätverk.

Riktlinjer för våra samarbeten (PDF)

Kontakta oss

Vill ni veta mer om hur vi kan samarbeta för att ge människor ett längre och friskare liv?