Företagspartner

– Bidra till ett friskare Sverige

Fyra personer som samarbetar och samverkar
Fyra personer som samarbetar och samverkar

Vi på Hjärt-Lungfonden letar efter långsiktiga partnerskap som vill bidra till största möjliga samhällsnytta.

Som företagspartner är ni med och skapar bättre förutsättningar för forskningen om våra största folksjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och bidrar till att sprida viktig kunskap för att den ska nå fler individer och leda till bättre folkhälsa, lägre sjukfrånvaro och ett längre och friskare liv.

Som partner till Hjärt-Lungfonden får ni:

  • Varumärkes- och associationsrättigheter av olika slag, inkl. användande av grafiska symboler.

  • Färdiga marknadsföringsenheter och textmaterial att använda i era kanaler.

  • Aktivitetsplan för partners som kan användas som grund för er kommunikation och egna initiativ.

  • Ta del av löpande kommunikation från Hjärt-Lungfonden.

  • Synlighet i Hjärt-Lungfondens kanaler.

Ikon som symboliserar företagssamarbete

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan samarbeta för att ge människor ett längre och friskare liv.

Skicka ett mejl till Therese Bissmark Jannerbrink

Bild som visar människor och att hjärt- och lungsjukdomar gäller oss alla

Möt våra partners

Vi är stolta över våra partners som tillsammans med oss långsiktigt vill bidra till en bättre folkhälsa i Sverige.

Aktuella samarbeten