Företagspartner

– Bidra till ett friskare Sverige

Fyra personer som samarbetar och samverkar

Vi på Hjärt-Lungfonden letar efter långsiktiga partnerskap som vill bidra till största möjliga samhällsnytta.

Som företagspartner är ni med och skapar bättre förutsättningar för forskningen om våra största folksjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdom, och bidrar till att sprida viktig kunskap för att den ska nå fler individer och leda till bättre folkhälsa, lägre sjukfrånvaro och ett längre och friskare liv.

Som partner får ni ta del av

  • Rätt att använda Hjärt-Lungfondens namn och logotyp.

  • Färdigt bild- och textmaterial för er kommunikation.

  • Insamlingsmöjligheter – ”Vi stödjer livsviktig forskning”.

  • Synlighet i våra kanaler och evenemang.

  • Företagsutbildningar i HLR (hjärt-lungräddning).

  • Egna föreläsningar med experter för anställda och kunder.

  • Deltagande på utdelningar av forskningsanslag.

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan samarbeta för att ge människor ett längre och friskare liv.

Bild som visar människor och att hjärt- och lungsjukdomar gäller oss alla

Möt våra partners

Vi är stolta över våra partners som tillsammans med oss långsiktigt vill bidra till en bättre folkhälsa i Sverige.

Aktuella samarbeten