Så används din gåva

2020 delade vi ut 298 miljoner kronor till forskningen.

Din gåva går till forskning som leder till bättre diagnostik, behandling och vård. Den går också till forskning som ger oss bättre kunskap om en hälsosammare livsstil.

Vi delar ut pengar till den bästa forskningen i Sverige inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Den forskning som är mest relevant, har störst chans att bli framgångsrik och har bäst förutsättningar att komma patienterna till nytta väljs ut.

Kunskapsbanken SCAPIS ger forskarna livsviktiga svar

Att kunna förutse risk hos en person som verkar frisk - och förhindra sjukdom. Mer än 30 000 personer har hälsoundersökts.

Läs mer om SCAPIS

Nya forskningsframsteg

Den forskning vi finansierar bidrar till en lång rad forskningsgenombrott. Här har vi samlat aktuella forskningsframsteg.

Se forskningsframstegen

Effektrapporten 2021

I vår årliga effektrapport redovisar vi de långsiktiga effekterna av vårt arbete. Läs om forskning som räddar liv.

Läs Effektrapporten 2021

Forskning omsatt i sjukvård

För alla som lever med hjärt-lungsjukdom har forskningens genombrott genom åren lett till bättre vård.

Forskningens stora genombrott

Svensk Insamlingskontroll granskar verksamheten

Hjärt-Lungfondens arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som granskar att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto i Sverige.

Kostnader ligger under riktlinjer

Enligt Svensk Insamlingskontroll får kostnaderna för insamling och administration inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För 2019 uppgår detta nyckeltal till 22 procent för Hjärt-Lungfonden.