Din gåva går till forskning som leder till bättre diagnostik, behandling och vård. Den går också till forskning som ger oss bättre kunskap om en hälsosammare livsstil.

År 2021 delade vi ut 333 miljoner kronor till vetenskapligt utvald hjärt-lungforskning i mer än 289 olika projekt.

Vi delar ut pengar till vetenskapligt utvald forskning i Sverige inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Den forskning som får anslag är utvald som mest relevant, har störst chans att bli framgångsrik och med bäst förutsättningar att komma patienterna till nytta väljs ut.

Kunskapsbanken SCAPIS ger forskarna livsviktiga svar

Att kunna förutse risk hos en person som verkar frisk - och förhindra sjukdom. Mer än 30 000 personer har hälsoundersökts.

Läs mer om SCAPIS

Effektrapporten

I vår årliga effektrapport redovisar vi de långsiktiga effekterna av vårt arbete. Läs om forskning som räddar liv.

Ta del av Effektrapporten

Nya forskningsframsteg

Den forskning vi finansierar bidrar till en lång rad forskningsgenombrott. Här har vi samlat aktuella forskningsframsteg.

Se forskningsframstegen

Forskning omsatt i sjukvård

För alla som lever med hjärt-lungsjukdom har forskningens genombrott genom åren lett till bättre vård.

Forskningens stora genombrott

Svensk Insamlingskontroll granskar verksamheten

Hjärt-Lungfondens arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som granskar
att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto
i Sverige.

Kostnader ligger under riktlinjer

Enligt Svensk Insamlingskontroll får kostnaderna för insamling och administration inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För 2021 uppgår detta nyckeltal till 17 procent för Hjärt-Lungfonden.