Din gåva går till svensk forskning av ​högsta vetenskapliga kvalitet. Denna forskning leder till bättre vård och ger oss viktig kunskap om hur vi får en hälsosammare livsstil.

År 2023 delade vi ut 594 miljoner kronor till utvald hjärt-lungforskning i totalt 191 olika projekt. Anslagen går till den forskning som bedöms vara mest relevant, ha störst chans att bli framgångsrik och bäst förutsättningar att komma patienterna till nytta.

Tack vare forskningen lever den som idag drabbas av hjärt-lungsjukdom 12–15 år längre än för bara 30 år sedan. Dessutom har livskvaliteten för de miljontals drabbade höjts dramatiskt.
Idag går det att leva med ett hjärta som slår i otakt, ta långa promenader med nya lungor trots att de gamla var slut och gå i trappor fastän en propp nyss suttit i blodkärlet. Det vi trodde var omöjligt igår är verklighet idag. Vad är verklighet imorgon?

Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning

”Det vi trodde var omöjligt igår är verklighet idag. Vad är verklighet imorgon?”

- Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning

Effektrapporten

Effektrapporten

I vår årliga effektrapport redovisar vi de långsiktiga effekterna av vårt arbete. Läs om forskning som räddar liv.

Ta del av Effektrapporten

SCAPIS – en världsunik studie

Målet med den vetenskapliga forskningsstudien SCAPIS är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt eller stroke – och sedan stoppa sjukdomen innan den uppstår.

Mer om SCAPIS

Hur väljs forskningen ut?

  • I forskningsrådet sitter några av Sveriges mest kompetenta experter när det gäller forskning inom hjärt- och lungområdet.

  • 23 välmeriterade experter från hela landet, som tillsammans med ytterligare 12 medicinskt sakkunniga noggrant bedömer vilka forskningsprojekt som ska få finansiella medel.

  • Ett viktigt kriterium i urvalsprocessen är att forskningen har klinisk relevans så att den kan omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Jacob Hollenberg i akutrummet på SöS till Tackkampanjen 2020.

Pågående forskning

Hjärt-Lungfonden stöttar varje år cirka 700 forskare i omkring 300 olika forskningsprojekt. Denna forskning bidrar till framtidens vård. Här har vi samlat ett antal aktuella forskningsprojekt.

Läs om aktuell forskning
Människor i sjukhusmiljö

Forskning omsatt i sjukvård

För alla som lever med hjärt-lungsjukdom har forskningens genombrott genom åren lett till bättre vård.

Forskningens stora genombrott
Ikon med hjärta.

Svensk Insamlingskontroll granskar verksamheten

  • Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som granskar att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto i Sverige.

  • Enligt dem får kostnaderna för insamling och administration inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För 2022 uppgår detta nyckeltal till 19 procent.

Tryggt givande logotyp

Tryggt givande

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, och innebär att vi uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.

Läs mer om Tryggt givande