Forskning förändrar världen

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med din gåva kan fler få längre och friskare liv.

Stöd forskningen

Pågående forskning om Covid-19

Hjärt-Lungfonden har beslutat att genomföra en extra satsning på forskning relaterad till covid-19. Här har vi samlat pågående forskningsprojekt som fokuserar på covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Se forskningsprojekten

Milstolpar inom forskningen

Tack vare forskningsgenombrott lanserades pacemakern år 1958 och stent inuti kärlen kom 1987. Nu forskar vi bland annat för att sätta stopp för bildning av propp.

Följ genombrotten

Så fungerar vår bedömningsprocess

Hjärt-Lungfonden är den största fristående finansiären av hjärt- och lungforskning och stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Läs mer om hur vår bedömningsprocess fungerar.

Läs mer här

Kunskapsbanken SCAPIS ger forskarna livsviktiga svar

Att kunna förutse risk hos en person som verkar frisk - och förhindra sjukdom. Mer än 30 000 personer har hälsoundersökts.

Läs mer om SCAPIS

Finansiering genom olika anslag

Hjärt-Lungfonden delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Våra forskningsanslag

Ansök om pengar till forskning

På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Forskare ansöker här

Så mycket kostar hjärt-kärlsjukdomarna

Hjärt-kärlforskningens övergripande effekter och de samlade kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom har mätts i ett antal rapporter från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE).

Läs mer här