Forskning förändrar världen

Läkare i arbete
Läkare i arbete
Ikon som visar forskningens framsteg.

Aktuell forskning

Exempel på nya forskningsupptäckter inom olika sjukdomsområden.

Se upptäckterna
Ikon - så används din gåva

Forskningens resultat

Hjärt-kärlforskningens genombrott har påverkat livslängden positivt.

Effekten av forskning
Ikon med hjärta.

Forskningsstrategi

Forskningen är det viktigaste vapnet i kampen mot sjukdomarna.

Vår forskningsstrategi

Forskning som ger resultat

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till forskning som leder till bättre diagnostik, behandling och vård och som ger aktuell kunskap om en hälsosammare livsstil. Tillsammans ger vi människor fler friska år.

2,2 miljoner

människor lever med hjärtsjukdom

1,3 miljoner

människor lever med lungsjukdom

594 miljoner kr

delade Hjärt-Lungfonden ut till utvald forskning år 2023

723 600

är det totala antalet för uppskjutna eller förhindrade dödsfall mellan 1980 och 2019.

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Den vanligaste dödsorsaken

Ca 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar nästan en tredjedel av alla dödsfall i landet. Det innebär att dessa sjukdomar sammantagna, är den vanligaste dödsorsaken.

Läkare inne på operation

En världsunik forskningsstudie ska förhindra hjärt- och lungsjukdom

Kan man förhindra hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår? Med SCAPIS – Sveriges största befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor – är målet att kunna stoppa hjärt och lungsjukdomar innan de uppstår.

Ta reda på mer om SCAPIS
Kristina Sparreljung delar ut pris för Stora forskningsanslaget

Hjärt-Lungfondens forskningsanslag

Vi delar ut olika former av forskningsanslag. Forskningsrådet väljer ut ansökningarna som är mest relevanta och har störst chans att bli framgångsrika för patienter.

Läs om våra forskningsanslag
Omslag till folder om Hjärt-Lungfondens forskningsanslag 2024

Våra olika former av forskningsstöd

Vi är den största fristående finansiären av hjärt- och lungforskning och stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus.

Ladda ner foldern om våra forskningsanslag

Så mycket kostar hjärt-kärlsjukdomarna

Hjärt-kärlforskningens övergripande effekter och de samlade kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom har mätts i ett antal rapporter från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE).

Upptäck mer

Forskningsgenombrott och milstolpar inom forskningen

Tack vare forskningsgenombrott lanserades pacemakern år 1958 och stent inuti kärlen kom 1987. Nu forskar vi bland annat för att sätta stopp för bildning av propp.

Följ genombrotten

Hur fungerar vår bedömningsprocess?

Hjärt-Lungfonden stödjer flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Läs mer om hur vår bedömningsprocess för forskningsanslag fungerar.

Se hur det fungerar

Läs om pågående forskning om Covid-19

Vi har gjort en extra satsning på forskning relaterad till covid-19. Här har vi samlat pågående forskningsprojekt som fokuserar på covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Se forskningsprojekten
Läkare tittar på skärm

Ny forskning visar att AI kan identifiera personer med förmaksflimmer

Ungefär 300 000 personer lider av förmaksflimmer men mörkerantalet är stort eftersom det inte ger några symtom. Nu visar forskning att artificiell intelligens, AI, förutsäga om du kommer drabbas av förmaksflimmer som kan leda till stroke.

Läs mer om forskningen
Flicka leker med anatomidocka

Är du forskare och vill ansöka om pengar till ditt forskningsprojekt?

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar inom hjärta-kärl och lunga. På Hjärt-Lungfondens forskningswebb kan du ansöka om pengar till forskningsprojekt och ta del av beslut på dina tidigare ansökningar.

Sök forskningsanslag här
Omslag av tidningen forskning för hälsa

Vår tidning Forskning för hälsa

Vår egen tidning Forskning för hälsa är full av livsstilsråd, recept och tar upp det senaste inom hjärt-lungforskning och hälsovetenskap. Bli månadsgivare och få tidningen hem i brevlådan – eller läs den digitalt!

Ta mig till tidningen och arkivet