Forskningspolitik

I december 2020 presenterade Regeringen de kommande årens forsknings- och
innovationspolitik.

Forskningspropositionen 2021-2027 lägger stor vikt vid att
möta de stora samhällsutmaningarna och innefattar bland annat en
forskningssatsning för att stärka folkhälsan i landet, en ökad
forskningskompetens inom primärvården och att det ska inrättas ett nationellt
forskningsprogram om virus och pandemier. Det ser vi på Hjärt-Lungfonden mycket positivt på.

Labbild