Forskningspolitik

I december 2020 presenterade Regeringen de kommande årens forsknings- och
innovationspolitik.

Forskningspropositionen 2021-2027 lägger stor vikt vid att
möta de stora samhällsutmaningarna och innefattar bland annat en
forskningssatsning för att stärka folkhälsan i landet, en ökad
forskningskompetens inom primärvården och att det ska inrättas ett nationellt
forskningsprogram om virus och pandemier. Det ser vi på Hjärt-Lungfonden mycket positivt på.

Labbild

Så arbetar vi med påverkan och opinion

Påverkan och opinionsbildning är en viktig del av vårt arbete. Här berättar vi mer om hur vi arbetar och vilka områden vi fokuserar på.

Vårt påverkansarbete