Att leva med högt blodtryck

Det höga blodtrycket är under kontroll

När läkaren frågade om Bengt Östbring i Lund hade haft en hjärtinfarkt blev han helt ställd.

Läs Bengts berättelse

Vi behöver effektivare läkemedel mot högt blodtryck

Sänkt blodtryck räddar liv, men dagens mediciner hjälper inte alla. Därför behövs mer forskning.

Läs intervjun med professorn

Högt blodtryck

Riskfaktorer

Risken att drabbas av sjukdom i hjärta eller lunga ökar avsevärt hos dem som använder tobak, stressar mycket, har högt blodtryck och högt kolesterolvärde.

Lär dig mer om riskfaktorer