Vi behöver effektivare läkemedel mot högt blodtryck

Sänkt blodtryck räddar liv, men dagens mediciner hjälper inte alla.

Manlig läkare i vit rock i kontorsmiljö

Högt blodtryck är en av de starkaste och mest välkända riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt, enligt forskaren Olle Melander.

Det behövs mer forskning och nya förebyggande och blodtryckssänkande läkemedel som hindrar att människor drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Detta konstaterar Olle Melander, professor i internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Möter många patienter

Varje vecka träffar han patienter med akuta problem i hjärta och kärl, men största delen av arbetstiden ägnar han åt forskning. Målet för honom och hans forskarteam är att upptäcka nya mekanismer som kan förklara hjärt-kärlsjukdom. De vill också hitta nya ämnen, så kallade markörer, i blodet för att kunna se vem som kommer att drabbas.  

– Upptäcker vi orsaken kan vi också hitta behandlingar som rättar till de fel i systemet som orsakar högt blodtryck och leder till sjukdom i hjärta och kärl, säger han. 

Stroke och hjärtinfarkt – konsekvensen av högt blodtryck

Högt blodtryck är en av de starkaste och mest välkända riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt. Om man ser hur många liv som tas globalt – inte bara i västvärlden – är högt blodtryck den största riskfaktorn.

– Högt blodtryck tar fler liv än fetma och diabetes tillsammans och även fler än undernäring, hiv och andra infektioner. Ingen kan i dag på molekylnivå förklara exakt vad som händer. Men vi vet att ett högt blodtryck påskyndar plackbildning som orsakar åderförfettningen av kärlen, vilket i sin tur orsakar sjukdom i hjärta och kärl, förklarar Olle Melander.

Nya läkemedel som sänker blodtrycket behövs

I Sverige drabbas varje år ungefär 30 000 personer av stroke och lika många av hjärtinfarkt. Sedan i början av 1980-talet finns en bred och förebyggande behandling i form av kolesterol- och blodtryckssänkande mediciner. Effekten syns i att antalet hjärtinfarkter inträffar vid högre ålder än för tio år sedan. För stroke är statistiken inte lika positiv.

– Vi vet att risken för stroke minskar med 70 procent om övertrycket sänks med 20 mmHg och undertrycket med 10 mmHg. De läkemedel som står till buds hjälper inte alla. Alltså behövs nya läkemedel så att blodtrycket kan sänkas till normala nivåer hos fler. 

Kunskap om ärftlighet kan ge skräddarsydd behandling

Den genetiska bakgrunden till högt blodtryck är i dag kartlagd tack vare forskningen.

– Genfynden öppnar för helt nya möjligheter att utveckla behandlingar som är bättre än dem vi har i dag. Genom dessa fynd har vi lärt oss mer om fysiologin bakom högt blodtryck än vad som någonsin har varit känt tidigare. Men det är fortfarande en bra bit kvar till målet, som är mer skräddarsydd vård och en behandling bättre anpassad till den enskilda individen.

5 fakta om ditt blodtryck

  • Kontrollera ditt blodtryck: Alla som har högt blodtryck känner sig inte särskilt sjuka. Symptomen kan vara näst intill obefintliga eller diffusa, såsom huvudvärk och trötthet, vilket också gör att många inte är medvetna om att de har ett högt blodtryck. ”Alltså måste vi bli bättre på att fånga upp personer med högt blodtryck, och dessutom få dem att göra något åt problemet”, säger Olle Melander.

  • Se över din livsstil: För vissa personer kan det räcka med livsstilsförändringar för att komma ner på normala nivåer, såsom att sluta röka, gå ner i vikt, motionera och dra ner på saltintaget.

  • Livsstilsförändringar och läkemedel: För många är en kombination av ändrad livsstil och läkemedel det bästa receptet.

  • Hämta ut dina läkemedel på apoteket: Ungefär hälften av dem som har fått förskriven blodtryckssänkande medicin hämtar inte ut den på apoteket och tar den alltså inte. Ett klokt val är att hämta ut dina mediciner.

  • Ta dina läkemedel – livet ut: Efter ett par månaders behandling brukar blodtrycket gå ner. Då är det fortfarande viktigt att fortsätta ta sin medicin. Högt blodtryck är en kronisk riskfaktor och den som svarar på medicinen bör ta den livet ut. Det kan vara svårt för många att acceptera, även om det är bästa försäkringen mot en framtida stroke eller hjärtinfarkt.

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Förstå riskerna