Vi skulle kunna få fram bättre behandlingar mot högt blodtryck

Forskaren Olle Melander. Man som håller i pillerburk.

Publicerad: 2023-03-31 | Uppdaterad: 2023-03-31

Högt blodtryck är en viktig riskfaktor för sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Enligt professor Olle Melander tar faktiskt högt blodtryck fler liv, globalt sett, än fetma och diabetes tillsammans. Därför är det ett stort problem att dagens mediciner inte hjälper alla.

– Upptäcker vi orsaken till högt blodtryck kan vi också hitta behandlingar som rättar till felen i systemet och motverkar sjukdom i hjärta och kärl.

– Det behövs mer forskning för att få fram nya blodtryckssänkande läkemedel som hindrar att människor drabbas av stroke och hjärtinfarkt, säger Olle Melander, professor vid Lunds Universitet.

Målet för honom och hans forskargrupp är att upptäcka nya mekanismer som kan förklara hjärt-kärlsjukdom. De vill också hitta nya ämnen i blodet, så kallade biomarkörer, för att kunna se vem som kommer att drabbas.

– Upptäcker vi orsaken till högt blodtryck kan vi också hitta behandlingar som rättar till felen i systemet och motverkar sjukdom i hjärta och kärl.  

Vad är det som gör högt blodtryck så farligt?

Högt blodtryck är en av de starkaste och mest välkända riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt. Olle Melander säger att högt blodtryck tar fler liv än fetma och diabetes.

– Ändå kan ingen i dag förklara exakt vad som händer, på molekylnivå. Men vi vet att ett högt blodtryck påskyndar plackbildning som orsakar åderförfettningen av kärlen, vilket i sin tur orsakar sjukdomar i hjärta och kärl.  

Det behövs nya läkemedel

Varje år drabbas fler än 25 000 svenskar av stroke och lika många av hjärtinfarkt. 

Sedan början av 80-talet finns brett använda förebyggande behandlingar i form av kolesterol- och blodtryckssänkande mediciner. Effekten syns i att antalet hjärtinfarkter inträffar vid högre ålder än förr. För stroke är statistiken inte lika positiv.

– Vi vet att risken för stroke minskar med 70 procent om övertrycket sänks med 20 millimeter kvicksilver och undertrycket med 10. De behandlingar som står till buds hjälper inte alla. Alltså behövs nya läkemedel.

Kunskap som kan ge skräddarsydd behandling

Tack vare forskningen är den genetiska bakgrunden till högt blodtryck i dag kartlagd. Olle Melander berättar att dessa fynd öppnar för helt nya möjligheter att utveckla nya, effektiva behandlingar.

– Vi har lärt oss mycket mer om fysiologin bakom högt blodtryck. Men det är fortfarande en bra bit kvar till målet, som är mer skräddarsydd vård och behandlingar som är bättre anpassade till den enskilda individen. Därför måste forskningen fortsätta.

Forskaren Olle Melander
Olle MelanderForskare

Vill du också att den som har högt blodtryck ska slippa stroke och hjärtinfarkt?

Stöd i så fall forskningen. Det tar bara någon minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du kan och vill bidra med.

Ditt mobilnummer

Ikon av ett hjärta som symboliserar medlem

Visste du att ...

  • Du kan få upp till 3 000 kr i skattereduktion för dina gåvor till Hjärt-Lungfonden. 

  • H.K.H. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.

  • Hjärt-Lungfonden finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.