Många har okontrollerat högt blodtryck trots behandling

I Sverige har drygt var femte person högt blodtryck och andelen stiger med ökad ålder. I 65-års åldern handlar det om drygt hälften.

Sköterska mäter blodtrycket.

Håll koll på ditt blodtryck

En forskningsstudie visar att många svenskar har okontrollerat högt blodtryck trots behandling. Forskarna ser framför allt att så kallad maskerad hypertoni, att mäta ett högre blodtryck i hemmet än på mottagning, är ett underskattat problem. Studien bygger på den svenska forskningsdatabasen SCAPIS, som är framtagen med stöd av Hjärt-Lungfonden.

Porträttbild av manlig forskare framför medicinsk utrustning

Johan Sundström är hjärtläkare och professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det är ett stort problem att personer som lever med högt blodtryck inte får tillräcklig behandling. Det innebär att många lever med så högt blodtryck och hög risk för följdsjukdom att det motiverar blodtryckssänkande läkemedel, säger Johan Sundström, hjärtläkare och professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Maskerad hypertoni

Att mäta ett högre blodtryck i hemmet än på mottagning kallas maskerad hypertoni. Det motsatta kallas vitrocks-hypertoni, då uppvisar man normalt blodtryck hemma men högt hos sjukvården. Studien visade att cirka en av fyra hade maskerad hypertoni, oavsett om de stod på blodtryckssänkande behandling eller inte. Dessa personer hade inte upptäckts om man endast tar blodtryck på vårdenheten.

Stor riskfaktor

Högt blodtryck är en av de starkast bidragande orsakerna till hjärt-kärlsjukdom som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt och kan leda till förtida död. Vi rekommenderar att mer blodtrycksmätning görs i hemmet. Antingen genom 24 timmars mätning eller med egen utrustning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Lär dig mer!

Lär dig mer om hur du kan påverka ditt blodtryck via fem veckobrev från Hjärt-Lungfondens dietist. Fyll i din e-postadress och anmäl dig kostnadsfritt

Lär dig mer om högt blodtryck

Hjärt-Lungfondens dietist ger dig konkreta tips via e-post. Anmäl dig idag och få forskningsbaserade råd!

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Livstilsprofessor Mai-Lis Hellénius, Karolinska institutet och dietist Anette Jansson från Hjärt-Lungfonden.
Illustration högt blodtryck

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Lär dig mer om högt blodtryck