Är det blodtrycket eller åldern som avgör risken för covid-19?

Högt blodtryck har föreslagits vara en riskfaktor för att bli svårt sjuk eller avlida i covid-19. 38 procent av de som har fått intensivvård har haft högt blodtryck, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Så här sa Johan Sundström sista vi pratade med honom:

- Men de har också haft en hög ålder, säger Johan Sundström, professor i epidemiologi vid Uppsala universitet och hjärtspecialist vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Man i slips och kavaj framför grön växt

Publicerad 19 maj 2020 |

Johan Sundström har länge studerat blodtryck och vikten av att behandla det i tid. Att det sett ut som om högt blodtryck är en riskfaktor att drabbas svårare vid covid-19 eller till och med dö är inte förvånande, tycker Johan Sundström.

Varför är högt blodtryck en riskfaktor vid covid-19?

- Det är troligen inte det höga blodtrycket i sig som är en riskfaktor för att bli svårt sjuk i covid-19. Det är framförallt den höga åldern hos de svårt drabbade som är avgörande. I några nyare studier har man tagit hänsyn till åldern i analyserna, och då kommit fram till att risken för ett svårt förlopp eller död av covid-19 inte är kopplad till högt blodtryck. Det är helt enkelt så att man i de tidigare analyserna, där man bara tittade på folk som fått svår covid-19 och inte på jämförbara människor av samma ålder, inte förstod att det är så vanligt med högt blodtryck folk i den här åldern.

Så om jag är yngre, säg till exempel 50 plus, med högt blodtryck behöver jag inte vara orolig?

- Nej, man ska inte vara extra orolig för covid-19 om man högt blodtryck. Men högt blodtryck är ju den viktigaste riskfaktorn för förtida död, så det är alltid en bra idé att ha ett välkontrollerat blodtryck.

Den senaste tiden har det talats om att vissa blodtrycksmediciner kan
påverka utgången i covid-19 sämre. Stämmer det?

- Nej, det är fortfarande okänt om det är så. Viruset som orsakar covid-19 använder enzymet ACE2 för att komma in i människoceller. Mängden ACE2 på cellytan kan ökas av blodtryckssänkande läkemedel som hämmar renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), som ACE-hämmare och angiotensinreceptorhämmare. Dessa används av ungefär hälften av
alla som har medicin mot högt blodtryck, vilket skapat stor oro. RAAS-hämmande läkemedel har dock i djurförsök och i några studier av människor med covid-19 sett ut att kunna skydda mot ett svårt sjukdomsförlopp. Vi behöver göra randomiserade studier, och vi planerar en stor sådan i Sverige.

Hur ska jag som patient tänka?

- Du ska absolut inte sluta eller byta dina blodtryckssänkande mediciner utan läkares inrådan. Och gå delta gärna i vår kommande studie så kan vi ta reda på om något av dessa läkemedel är skyddande.

Ålder, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och diabetes nämns i Socialstyrelsens statistik
som riskfaktorer vid covid-19. Hur tänker du kring det?

- Jag vill inte säga att det är riskfaktorer, det är alla tillstånd som är förväntade i den här åldersgruppen. Större och bättre studier krävs för att påvisa riskfaktorer, och vi håller på med sådana studier.

Har du något råd att ge till dem som har högt blodtryck och som är oroliga att drabbas av covid-19?

- Kom ihåg att med stigande ålder stiger också blodtrycket. Håll koll på blodtrycket, ta dina mediciner. Jag hoppas att vi snart kommer att ha bättre svar på vilka de viktigaste riskfaktorerna för covid-19 är, i Sverige har vi många bra register som kommer att hjälpa oss. Och delta gärna i vår kommande studie.

Fotnot: Ett normal blodtryck är när övertrycket är upp till 140 mmHg och undertrycket upp till 90 mmHg.

Illustration högt blodtryck

Högt blodtryck

Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck.

Lär dig mer om högt blodtryck