Behandling minskar risk för stroke

Högt blodtryck skördar liv – både i Sverige och globalt. Professor Johan Sundströms forskning visar att behandling gör nytta, även för de med lätt förhöjt blodtryck.

Porträttbild av manlig forskare framför medicinsk utrustning

Johan Sundström är hjärtläkare och professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Personligt

  • Namn: Johan Sundström

  • Titel: Professor i epidemiologi, specialistläkare på kardiologkliniken

  • Arbetsplats: ­Akademiska sjukhuset, Uppsala

  • Familj: Gift, tre barn

  • Intressen utanför arbetet: Spelar saxofon i storband, jazz och funk. Telemarksskidåkning och segling bland mycket annat.

  • Betydelsen av stöd från Hjärt- Lungfonden: Oerhört viktigt, egentligen helt avgörande för mig. Jag fick möjlighet att åka utomlands och lära mig metoder och att bygga upp min forskning.

Lägre blodtryck är alltid bättre

Nyligen visade Johan Sundström och hans forskargrupp att antalet stroke och dödsfall minskade i en grupp av 15 000 personer med lätt förhöjt blodtryck (övertryck mellan 140 och 159 mmHg, undertryck mellan 90 och 99 mmHg).

– Blodtryckssänkande behandling ger samma riskminskning för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och hjärt-kärldöd oavsett vilket blodtryck man har, säger han.

Just nu samlar han 5 000 deltagare i Uppsala till  SCAPIS-studien där totalt 30 000 personer ska ingå. Forskarna ska göra en mängd undersökningar – mäta blodtryck, notera andningsuppehåll och snarkningar, studera hjärtstorlek och mycket mer. Metoden innebär att Johan Sundström och hans kollegor över landet kartlägger och beskriver utbredning och speciella mönster i befolkningen för att hitta samband och se vem som drabbas. Via SCAPIS kommer de bättre förutspå vem som ligger i riskzonen för till exempel stroke eller hjärtinfarkt.

Utan att använda kristallkula kan vi då sätta in förebyggande behandling hos rätt individer 

– Utan att använda kristallkula kan vi då sätta in förebyggande behandling hos rätt individer, säger han. 

Vad är ett normalt blodtryck?

Av tradition kallas blodtrycket normalt när övertrycket är upp till 140 mmHg och undertrycket upp till 90 mmHg.

Publicerad 2015

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke