Hopp om enklare metod för KOL-diagnos

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Trots det råder det brist på enkla och specifika metoder för att ställa diagnos. Samtidigt är det viktigt att ställa diagnos tidigt. Ju tidigare behandling vid KOL sätts in, desto bättre är nämligen prognosen.

Äldre par som turistar

I dag finns en ny teknik som kallas AiDA, eller ”airspace dimension assessment”. Forskarna har redan tidigare tagit fram ett instrument som kan utföra själva mätningen, som med AiDA-metoden endast tar en minut. Nu ska metoden utvärderas.

I projektet ska forskare vid Lunds universitet bland annat jämföra AiDA-metoden med andra sätt att ställa diagnos. Man ska också undersöka känsligheten för olika typer av KOL och etablera normalvärden för friska personer. Studierna utförs i samarbete med den stora forskningsstudien SCAPIS.

Studien pågår just nu och resultat än så länge tyder på att AiDA kan diagnostisera symtom i ett tidigt stadium.