Genombrott i forskningen kan leda till ny strokebehandling

Upptäckten av 22 nya genetiska riskfaktorer och en helt ny förståelse för hur stroke uppkommer. Det är resultatet av den största studien hittills om genetiska faktorer vid stroke.

Kvinna i kavaj vid ett skrivbord

På sikt kan forskningen möjliggöra nya individanpassade behandlingar som kan stoppa en av världens dödligaste sjukdomar.

Kopplingar mellan hjärninfarkt och hjärnblödning

– Studien ger unik kunskap om vad som orsakar stroke. Bland annat har man funnit kopplingar mellan hjärninfarkt och hjärnblödning, två stroketyper som tidigare ansetts ha olika orsaker.

Upptäckten kan få stor betydelse för hur vi behandlar strokepatienter och arbetar för att förebygga sjukdomen

– Upptäckten kan få stor betydelse för hur vi behandlar strokepatienter och arbetar för att förebygga sjukdomen, säger Christina Jern, professor i neurologi vid Sahlgrenska akademin och medicinskt sakkunnig för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas i snitt 25 000 svenskar av stroke, och cirka 6 000 avlider. Upptäckten av 22 nya genetiska riskfaktorer är ett av de största genombrotten någonsin inom forskningen om genetiken vid stroke, och kan i förlängningen leda till nya individualiserade behandlingsmetoder och läkemedel.

Forskningssamarbetet Megastroke

Studien, som nyligen publicerades i tidskriften Nature Genetics, är en del av forskarsamarbetet Megastroke och den största i sitt slag. 520 000 personer från hela världen har undersökts, varav 67 000 strokepatienter. De delar av studien som genomförts på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och vid Lunds Universitet har stöd av Hjärt-Lungfonden.

– Strokeforskningen har uppnått fantastiska framsteg och dödstalen sjunker kraftigt, men kunskapen om vad som orsakar stroke har tidigare varit begränsad.

– Det här genombrottet kan leda till att färre strokedrabbade avlider eller får svår funktionsnedsättning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Publicerad 2018, uppdaterad december 2022

Ge en gåva - ikon

Hjälp forskarna till nya genombrott

Akut strokebehandling handlar om tid – att så fort som möjligt förhindra skador på hjärnan. Stöd forskningen om stroke och bidra till att rädda liv och minska lidandet.

Ge en gåva till strokeforskningen
Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke