Samtal viktiga för strokedrabbade

En avhandling vid Umeå universitet visar att systematisk, sjuksköterskeledd uppföljning per telefon minskar risken för strokedrabbade att få en andra stroke.

Publicerad 2017

Risk för ytterligare stroke

En genomgången stroke eller ett övergående strokeliknande insjuknande, en så kallad TIA, innebär stor risk för ytterligare en stroke. Därför får de drabbade förebyggande behandling med syftet att sänka blodtrycket och blodfettsnivåerna.

Avhandlingen är baserad på en studie gjord på 871 patienter i Jämtlands län som sökt vård på Östersunds sjukhus för stroke eller TIA mellan 2010 och 2013.

Genomgång av blodtryck och blodfetter

Patienterna lottades till antingen vanlig uppföljning inom primärvården eller uppföljning av sjuksköterska via telefon. Den första uppföljningen ägde rum en månad efter utskrivning. Patienterna i det sjuksköterskeledda programmet fick då en genomgång per telefon av aktuell läkemedelsbehandling, nivåer av blodtryck och blodfetter samt livsstilsrådgivning om rökning, motion och kostvanor.

Lägre blodtryck

Vid behov gjordes läkemedelsjusteringar i samråd med läkare. Ett år efter utskrivning hade deltagarna i det sjuksköterskeledda programmet i genomsnitt lägre blodtryck och blodfetter än deltagarna som följts upp inom primärvården enligt vanlig rutin. Fler nådde dessutom de rekommenderade målnivåerna.

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke