Motion ger strokepatienter bättre hälsa

En ny studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska ge svar på om regelbunden motion som promenader och lätt styrketräning kan förbättra hälsan efter akut stroke och minska risken för återinsjuknande.

Par på skogspromenad i dunkelt ljus

Studien går under namnet Strokewalk och målet är att hitta ett effektivt träningsprogram som ger bättre kondition och rörlighet, bättre självskattad hälsa och minskad risk för ytterligare hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna ska även kartlägga livsstilsfaktorer som kostvanor och stress.

Riskfaktor för att återinsjukna i hjärt-kärlsjukdom

Flera tidigare studier har visat att personer som genomgått stroke ofta blir stillasittande och inte alls rör sig i samma utsträckning som friska personer i samma ålder, trots att de har rörelseförmågan intakt. Detta ökar risken för att återinsjukna i hjärt-kärlsjukdom.

SMS påminner om pulshöjande aktivitet

Via påminnelser per sms i mobilen är tanken att studiedeltagarna ska uppnå minst 150 minuters pulshöjande fysisk aktivitet per vecka, som är den rekommenderade nivån för att motverka typ 2-diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Före och efter träningsperioden på tre månader mäts deltagarnas fysiska funktion, det vill säga om de går längre och snabbare samt har bättre balans.

Dessutom mäts fett- och muskel- vävnad samt blodfetter och andra riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom. Efter ett år mäts bland annat den upplevda livskvaliteten, och uppföljningar görs om eventuellt återinsjuknande samt dödlighet.

Studien omfattar också TIA

Förutom strokepatienter omfattar studien personer som haft en transitorisk ischemisk attack, så kallad TIA, som ger samma symptom som stroke, men är kortvariga och går över efter ett par minuter. Vid en TIA stoppas blodflödet tillfälligt av en liten propp som löses upp av sig själv och därför inte orsakar allvarliga skador på hjärnvävnaden.