Malmöforskning ska hitta personer med risk för stroke

Dagens sätt att mäta plack i kärlen gör det svårt att se skillnad mellan stabila och instabila plack. SCAPIS-forskare i Malmö håller nu på med en ny metod med målet att hitta personer i riskzonen för stroke.

Plack är en ansamling av fett, celler och proteiner i kärlväggen. Man vet idag att vissa komponenter, såsom fettansamlingar och inflammation ökar risken för att ett plack ska brista. När placket hos en person brister kan det orsaka en stroke, men det har hittills varit svårt att identifiera de olika komponenterna i placken.

Med dagens ultraljudsmätningar är det svårt att se skillnad mellan stabila och instabila plack. Resultaten kan dessutom skilja sig åt på grund av skillnad i utrustning och hur undersökaren genomför undersökningen.

Målet är att förebygga stroke

Forskare i Malmö har nu utvecklat en ny ultraljudsbaserad teknik för bedömning av plack i halskärlen, som de testar för att studera de olika vävnadskomponenterna i placket och man hoppas kunna skilja ut de komponenter som kan bidra till att placket brister.

Forskarnas mål är att se om metoden kan hjälpa till att identifiera patienter med hög risk att drabbas av stroke och att då kunna behandla dem förebyggande för att undvika stroke eller minska risken för en ny stroke. SCAPIS ger forskarna fantastiska förutsättningar och kommer betyda mycket för den framtida forskningen. Inom 4-5 år tror forskarna att vi kan börja få de första resultaten från studien.