Forskning ska göra det lättare att komma tillbaka efter stroke

Hur blir det lättare att komma tillbaka till en meningsfull vardag efter en stroke? Det vill forskaren Katharina Stibrant Sunnerhagen ta reda på.

Kvinna i röd kofta på en kaj

Det saknas idag kunskap kring hur personer som drabbats av stroke upplever sitt funktionshinder.

– För att underlätta vägen tillbaka behöver vi veta vad patienterna själva, sjukvården och samhället kan göra. Vi vill veta hur lång tid det tar att anpassa sig till den nya livssituationen, vilka hinder som finns och vad som kan göras för att underlätta vägen tillbaka – både av patienterna själva, sjukvården, samhället och av anhöriga. Det är viktigt att inte bli sittande med stämpeln strokepatient i pannan utan att i stället så snart som möjligt hitta tillbaka till sin roll som mamma, vän eller arbetskamrat igen, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, Överläkare och professor i Rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Tillsammans med en bred forskargrupp på 20 personer jobbar de för att ta reda på hur det kan bli lättare att komma tillbaka till en meningsfull vardag.

– Vi använder register, vi pratar med patienter, vi mäter patienternas förmågor och följer dem över tid och gör även djupintervjuer. Vi har även patienter som vi diskuterar med inför nya projekt så att vi vet om det vi gör är relevant och om vi ställer rätt frågor.

Hur gör forskningen skillnad?

– Genom ny kunskap. Vi undervisar mycket, så kunskapen förs ut både till studenter, vården och till patientorganisationerna. Vår forskning används också när riktlinjer för strokevården i Europa läggs upp, vilket kan förbättra vården både i Sverige och andra länder.