En andra stroke kan undvikas med acetylsalicylsyra

Antalet strokefall minskar i Sverige, men stroke är fortfarande en av våra allvarligaste sjukdomar som orsakar många dödsfall och funktionsnedsättningar. En ny studie visar att behandling med acetylsalicylsyra kraftigt minskar risken för en drabbad att få en ny stroke.

Ett vattenglas med två piller på ett bord

Livsstilsförbättringar, nya behandlingar och förbättrad vård gör att antalet strokedrabbade minskar. Under förra året drabbades 26 462 personer av stroke i Sverige, varav 6 903 personer dog. Det är en en kraftig minskning sedan 2006, då 34 370 personer drabbades och 8 897 dog. På tio år har alltså antalet drabbade minskat med 23 procent. 

Risken för ny stroke minskar med acetylsalicylsyra

Nu pågår ett flertal forskningsprojekt för att ta reda på varför man drabbas av stroke, och för att förhindra att de som insjuknat drabbas av fler strokeanfall. Exempelvis visar en ny studie att behandling med acetylsalicylsyra minskar risken för en andra stroke med 60 procent upp till sex veckor efter en första ischemisk stroke. Resultatet kan påverka riktlinjerna för behandling i hela världen.

– Forskningen står inför nya utmaningar, inte minst att förstå varför stroke drabbar unga. Vi måste även se till att strokedrabbade i hela landet får ta del av forskningsresultaten, så att fler får tillgång till rätt behandling och vård på strokeenhet, säger Nils Wahlgren, professor och Hjärt-Lungfondens medicinska talesperson i stroke.