Kunskapen om hur stroke kan förebyggas ökar

Strokeforskningen har stor betydelse för dagens patienter. Antalet fall av stroke har minskat trots att befolkningen blir allt äldre. Det konstaterar överläkaren och forskaren Mia von Euler.

Porträttbild av kvinnlig läkare i vit rock

– I dag vet vi att ett snabbt omhändertagande när någon drabbas av stroke är av största vikt. Olika behandlingar kan rädda liv och ge bra resultat även på lång sikt, säger Mia von Euler, överläkare och strokeforskare vid Karolinska Institutet.

Vid ischemisk stroke – propp i hjärnan – kan trombolysbehandling göra att blodproppen löses upp. Numera kan större blodproppar i vissa fall dras ut med ett litet instrument. Runt 200 sådana ingrepp görs per år. För att ha en chans att återgå till ett bra liv efter en stroke är rehabiliteringen viktig.

Färre får stroke trots åldrande befolkning

Studier visar att antalet strokefall sjunker en aning, både i Sverige och internationellt, trots att befolkningen blir allt äldre. Det beror sannolikt på att blodtrycksbehandlingen är bättre, och att kunskapen kring hur stroke kan förebyggas har ökat.

– Det bästa man kan göra för att förebygga stroke är att aldrig röka, kontrollera blodtrycket regelbundet och ta hand om sin allmänna hälsa, säger Mia von Euler.

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke