Forskning som förhindrar ny stroke

Stroke och hjärtinfarkt drabbar omkring 60 000 svenskar varje år. Det är vanligt att dessa patienter får någon typ av ytterligare händelse, exempelvis en ny stroke. På Östersunds sjukhus driver docent och överläkare Thomas Mooe ett unikt forskningsprojekt.

Manlig läkare i vit rock och stetoskop runt halsen

Sedan 2010 undersöker docent Thomas Mooe och hans forskargrupp vilken typ av uppföljning, sekundärprevention, efter stroke och hjärtinfarkt som bäst förebygger att patienterna inte blir sjuka igen. Målet är dels att hitta ett effektivt arbetssätt som sparar liv, dels att utveckla kunskaperna om en viktig patientgrupp.

– Många studier av sekundärpreventiva insatser görs på relativt unga och pigga patienter. Men dessa slutsatser är inte representativa när den typiska hjärt- och strokepatienten blir allt äldre. Där såg jag ett stort hål vad gäller kunskaperna om sekundärprevention, säger Thomas Mooe.

Hjärt- och strokepatienter studeras

I Jämtland finns endast ett sjukhus och hit kommer länets alla hjärt- och strokepatienter. Studien pågår fram till 2018 och omfattar 1 900 patienter som följs i genomsnitt fem år. Patienterna delas slumpmässigt in i två grupper. Blodtryck och blodfetter kontrolleras. Den ena gruppen följs upp per telefon enligt särskilt protokoll av specialiserad sköterska. Den andra gruppen följs upp enligt standard inom primärvården. Studien kallas SPIK – SekundärPreventiv Intervention efter Kardiovaskulär sjukdom – och mäter hur patienterna i de olika grupperna följer sin ordinerade medicinering, hur stor andel av patienterna som uppnår rekommenderade värden vad gäller blodtryck och blodfettsvärden samt hur stor del som blir sjuka igen eller avlider.

Än är det för tidigt att dra några slutsatser av studien, berättar Thomas Mooe.

– Efter tre år blir utvecklingen allt mer fascinerande, för det finns väldigt lite data av den här typen över tid. Det finns många kunskapsluckor att fylla igen.

Personligt

Namn: Thomas Mooe

Till yrket: Docent och överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Östersund.

Bor: I Östersund

Familj: Fru och tre vuxna barn

Intressen: ”Skidåkning, både på längden och nerför. Nuförtiden blir det allt mindre morgonhäng i liften.”

Motto: Något jag levt efter under hela min tid som läkare: ”Alla är vi lika med kläderna av.” Det är det viktigt att tänka på.