Målet är bättre vård för patienter med hjärtsvikt

Vi ställde några frågor till Lars Lund som fick Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015 för sin forskning för att hjälpa personer med hjärtsvikt.

Forskare tar emot check från Prins Daniel

Vad har anslaget betytt för din forskning?

– Hjärtsvikt är den dödligaste av alla folksjukdomar och står för flest sjukhusinläggningar bland personer över 65 år. Stora forskningsanslaget gör det möjligt för mig att kunna bidra till att förbättra vården för de 200 000–300 000 patienter som har hjärtsvikt i Sverige.

– Vi har också kunnat skapa ett bättre samarbete mellan hjärtsviktsforskare från hela landet. Mitt eget personliga mål är att se till att svensk hjärtsviktsforskning återtar en ledande ställning på det internationella planet.

Hur långt har ni kommit?

– Det svenska hjärtsviktsregistret RiksSvikt är unikt i världen. Tack vare RiksSvikt kan vi genomföra randomiserade (lottade) studier för att kunna påvisa samband mellan behandling och effekt av läkemedlet Spironolakton. Att kunna använda ett befintligt register innebär stora fördelar – framför allt att studien blir betydligt billigare för samhället jämfört med sedvanliga kommersiella studier.

– Hittills har vi byggt en plattform som gör det möjligt att uppgradera registret för att kunna inkludera en randomiserad studie. De första patienterna kommer att undersökas nu till hösten