Tusentals strokefall kan undvikas med behandling av förmaksflimmer

Om alla personer med förmaksflimmer fick adekvat behandling skulle vi kunna undvika omkring 5 000 fall av stroke varje år.

Forskare i läkarrock

Andelen med förmaksflimmer i befolkningen ökar och det beror framför allt på att vi blir allt äldre.

-Cirka 15 procent av alla 75-åringar har förmaksflimmer och ålder är den starkaste riskfaktorn för att utveckla flimmer, säger professor Mårten Rosenqvist vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Karolinska institutet/Danderyds sjukhus.

-Det finns även andra riskfaktorer som alkohol, övervikt och tung fysisk ansträngning i unga år, men de är ofta påverkbara. Åldrandet kan vi inte påverka. Varje år drabbas knappt 5 000 svenskar med förmaksflimmer av stroke till följd av utebliven behandling med blodförtunnade medicinering. Det är därför oerhört angeläget att upptäcka och behandla de personer som har flimmer innan de drabbas.

-Stroke är en fruktansvärd sjukdom att drabbas av. Dessutom kostar den samhället stora pengar. Stroke som orsakas av förmaksflimmer kostar mer än tre miljarder kronor årligen, säger Mårten Rosenqvist.

Blodförtunnande behandling kan förhindra stroke 

Det finns en effektiv strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer. Blodförtunnande behandling med warfarin eller något av de nya medlen som går under samlingsnamnet NOAK fungerar utmärkt och förhindrar minst 70 procent av strokefallen. Problemet är att för få får behandling.- Det finns mellan 60 000 och 80 000 personer i Sverige som fått diagnosen förmaksflimmer men som inte får någon behandling. Det är en av samhällets stora utmaningar att se till att dessa personer identifieras. Som läkare är det upprörande och helt oacceptabelt att inte alla som behöver får adekvat behandling, säger Mårten Rosenqvist.

Han påpekar att lagstiftningen också lägger hinder i vägen - det är helt enkelt inte tillåtet att samköra de register som skulle kunna hjälpa till att hitta dessa flimmerpatienter.

En utmaning för forskarna är bland annat att finna kostnadseffektiva sätt att hitta de personer som har så kallat tyst flimmer, det vill säga flimmer utan symptom.

-Vi har en pågående studie som vi hoppas ska kunna visa att enkel screening för förmaksflimmer bidrar till att minska antalet strokefall. Problemet med screening är dock att många kallade inte kommer och tyvärr är det oftast de mest sjuka som uteblir, säger Mårten Rosenqvist.