Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL är en gåtfull och mycket besvärlig sjukdom. Den angriper lungorna och skadar kroppens förmåga att syresätta blodet. Minst en halv miljon svenskar lever med KOL. Stöd forskningen för fler friska år!

Vad är KOL?

KOL är en vanlig sjukdom som sitter i luftvägar och lungor. Den som drabbas får svårt att andas normalt och blir ofta andfådd av minsta ansträngning. Sjukdomen blir en begränsning i den drabbades vardag. Minst en halv miljon svenskar beräknas ha KOL, men de allra flesta vet inte om det. De som får diagnosen KOL får den ofta sent och inte alltid på rätt sätt.

Hit går pengarna

Målet med 2013 års kampanj är att samla in pengar för att finansiera forskning som ökar förståelsen för varför vissa drabbas av KOL. Varför drabbas kvinnor oftare än män och varför drabbas vissa rökare medan andra klarar sig?

Tack vare svenska folkets gåvor bedrivs KOL-forskning på flera fronter för att förbättra livskvaliteten för KOL-patienter. Till exempel görs omfattande studier kring hur patienters försämringsperioder kan mildras.

Långsiktigt mål

Över en halv miljon svenskar lever med KOL och ungefär 3 000 dör varje år. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera detta dödstal.

Se reklamfilmen med Joakim Geigert

Kontakt
Daniel Edelsvärd, projektledare
Telefon: 08-566 24 235
E-post: daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

Sidan senast uppdaterad 2014-04-03