Skattereduktion för gåvor

Från och med januari 2020 kan du få skattereduktion för dina gåvor till Hjärt-Lungfonden.

Nu kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 6 000 kronor.

Från och med 2020 kan du som ger gåvor till Hjärt-Lungfonden få skattereduktion.

Det som krävs är att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket.

För gåvor givna under 2023 kan du få upp till 3 000 kr i skattereduktion. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 12 000 kronor.

Minsta avdrag är 500 kronor, och gäller om du under året gett gåvor till ett värde av 2 000. 

Förtrycks i deklarationen

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2023 redovisas i den inkomstdeklaration som du lämnar år 2024. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration.

Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, det vill säga namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.

Krav för att få skattereduktion

  • Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor.

  • Du måste totalt skänka minst 2 000 kronor under året.

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket (Hjärt-Lungfonden är en godkänd gåvomottagare från och med januari 2020.)

  • Gåvomottagaren måste få dina personuppgifter.

  • Gäller endast privatpersoner som fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.

Tänk på detta

  • Vid månadsgivande måste gåvobeloppet per månad vara minst 200 kronor för att ge skattereduktion.

  • Medlemsavgifter räknas inte som gåva, och ger därför inte rätt till skattereduktion.

  • Det är endast den som är inbetalare till oss som har avdragsrätten. Du kan alltså inte räkna samman gåvor som olika familjemedlemmar har gett.

  • Gåvor som skänks via ombud, till exempel Facebook, ger inte rätt till skattereduktion.

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu