Skattereduktion

Skattereduktion för gåvor

Från och med januari 2020 kan du få skattereduktion för dina gåvor till Hjärt-Lungfonden.

Från och med 2020 kan du som ger gåvor till Hjärt-Lungfonden få skattereduktion.

Det som krävs är att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket. Från och med nu kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 6 000 kronor. Minsta avdrag är 500 kronor, och gäller om du under året gett gåvor till ett värde av 2 000. 

Förtrycks i deklarationen

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2020 redovisas i den inkomstdeklaration som du lämnar år 2021. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.

Krav för att få skattereduktion

  • Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor.

  • Du måste totalt skänka minst 2 000 kronor under året.

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket (Hjärt-Lungfonden är en godkänd gåvomottagare fr.o.m. januari 2020.)

  • Gåvomottagaren måste ha dina personuppgifter.

  • Gäller endast privatpersoner som fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.

Tänk på detta

  • Vid månadsgivande måste gåvobeloppet/månad vara minst 200 kronor för att ge skattereduktion.

  • Medlemsavgifter och produkter köpta i gåvoshopen räknas inte som gåva, och ger därför inte rätt till skattereduktion.

  • Det är endast den som är inbetalare till oss som har avdragsrätten. Du kan alltså inte räkna samman gåvor som olika familjemedlemmar har gett.

  • Gåvor som skänks via ombud, t.ex. Facebook, ger inte rätt till skattereduktion.

Bli månadsgivare idag

Forskning är långsiktig, precis som månadsgivande. Klicka vidare och signera smidigt med Bank ID.

Jag vill bidra