Har du blivit uppringd av oss på Hjärt-Lungfonden?

Det händer emellanåt att vi ringer upp våra givare och månadsgivare.

I vilket syfte ringer vi till dig?

Det kan finnas flera olika anledningar till att vi kontaktar dig via telefon.

Det kan till exempel vara så att vår Gåvoservice har frågor kring en gåva du har skänkt till oss. En annan anledning kan vara att vi vill tacka dig som givare, berätta om aktuell forskning och emellanåt ställa frågan om du och andra givare har möjlighet att bidra med ytterligare stöd i kampanjen på hjärt-och lungsjukdom, eftersom statens pengar inte räcker för att bekosta all livsviktig forskning som behövs.

Vi vill berätta om möjligheten att få skattereduktion

Våra befintliga månadsgivare ringer vi också emellanåt för att tacka, informera om aktuell forskning och berätta om möjligheten att kunna få skattereduktion.

Hjärt-Lungfonden är godkända för skattereduktion vilket innebär att du som givare kan få skattereduktion för dina gåvor till oss.

För att få skattereduktion måste varje gåva vara minst 200 kronor och du måste skänka minst 2000 kronor på ett år till en organisation som är godkänd. Genom att höja ditt månadsbidrag till 200 kronor eller mer per månad kan du få upp till 3000 kronor i skattereduktion.

Läs mer om skattereduktion

Tack för ditt fina stöd

Vi vill också passa på att tacka dig! Vi är enormt tacksamma för ditt och andra givares stöd, oavsett storleken på gåvan.

Tillsammans arbetar vi för att nå visionen – En värld fri från hjärt- och lungsjukdomar – och varje krona räknas. Tillsammans har vi också nått stora framsteg och genombrott, men eftersom drygt 2 miljoner människor är drabbade av hjärt-kärlsjukdom och cirka 1,3 miljoner av lungsjukdom i Sverige, innebär vårt viktiga uppdrag att ständigt försöka nå ut till nya givare och emellanåt höra av oss till befintliga givare för att fråga om möjlighet att bidra ytterligare.

Om du inte vill få den här typen av samtal från oss, är det bara att höra av dig till vår Gåvoservice så ordnar vi det.

Externa företag hjälper oss i arbetet

Förutom att vår Gåvoservice ringer givare anlitar vi även externa telemarketingföretag, som säger att de ringer på uppdrag av oss. Just nu anlitar vi företaget Prospektera. Samtalen kan komma från olika telefonnummer.

Just nu ringer vi från följande nummer

  • 08-4250 41 88

  • 076-381 25 07

  • 076-381 25 60

  • 076-381 25 75

  • 076-381 25 98

  • 08-425 131 47

  • 08-425 039 29

  • 08-425 131 50

Sommaruppehåll 2024

Prospektera ringer inte upp under perioden 24 juni till och med den 4 augusti 2024.