Fyra frågor till Erik Björklund om hans studie rörande kranskärlssjukdom och medicinering

I början av september presenterades en ny stor svensk studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, på världens största hjärtkongress ESC i Paris. Vi ställde fyra frågor till Erik Björklund, doktorrand och ST-läkare i kardiologi, om studien som visar på en oroande trend.

Hallå där… 

Erik Björklund, doktorand och ST-läkare i kardiologi vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Du presenterade en stor studie vid hjärtkongressen ESC i Paris i början av september. En studie baserad på det svenska kvalitetsregistret SWEDEHEART, och som har genomförts med stöd av Hjärt-Lungfonden. 

Vad visade studien?

 Den visar en oroande trend, nämligen att många patienter som genomgått en bypass-operation slutar att ta sina förebyggande läkemedel i takt med att åren går efter operationen. Vi visar också att personer som tar förebyggande hjärtmediciner efter operationen i större utsträckning överlever än de som aldrig börjat eller slutat med att ta sina läkemedel. 

 Att vara uthållig och fortsätta ta sina läkemedel kan vara skillnaden mellan liv och död för de här patienterna. 

– En bypass-operation ska inte ses som en slutlig bot. Kranskärlssjukdom är en kronisk, progressiv sjukdom som kräver kontinuerlig behandling med läkemedel.

Varför slutar många att ta sina läkemedel efter en operation?

– Många slutar antagligen med tiden eftersom de känner sig friska, vilket är olyckligt. Studien visar inte varför de slutar. Kanske är vi som läkare dåliga på att kommunicera vikten av att fortsätta ta förebyggande mediciner trots att patienterna mår bra och känner sig friska.

Vad blir nästa steg i forskningen?

– Vi ska nu gå vidare och undersöka effekten av de olika läkemedelsgrupperna var för sig. Vi ska också studera om socioekonomiska faktorer påverkar långtidsöverlevnaden, säger Erik Björklund.

Hur var det att som enda svensk presentera en studie på en så kallad Hot Line Session på världens största hjärtkongress?

– Spännande. Jag hade förberett mig under sommaren. Jag hade lite tur som kunde vara med eftersom jag blev pappa till en dotter en vecka innan kongressen.