Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

"Jag bär med mig bilderna efter 50 år"

I juni 1961 hade jag avslutat kurserna i invärtes medicin och kirurgi och blev erbjuden ett vikariat som underläkare på Hällnäs sanatorium i Västerbotten. Där öppnades en ny värld 
för mig.

Bilden föreställer överläkaren Lars-Erik Warfvinge som vänligt tog emot mig som den totalt orutinerade vikarien jag var.

Jag minns att jag upplevde Lars-Eriks kunskaper som avgrundsdjupa. Han verkade känna varje patient in i minsta detalj. När man promenerade med honom i trakten kunde han tala om namn och hemby på alla patienter vi mötte och dessutom berätta exakt var i lungan just den patientens sjukdom satt. Men mest minns jag tuberkulospatienterna. Många var gamla och hade legat på sanatoriet i flera år, men det fanns också unga människor. Rummen längst bort i korridoren på avdelningarna användes som isoleringsrum. Jag har senare förstått att patienterna betraktade det som dödens väntrum, därifrån kom man inte levande. 

En natt kallades jag dit av sjuksköterskan. En ung pojke, yngre än jag själv, hade fått en stor blödning från lungorna. Jag sprang genom de svagt upplysta långa korridorerna och kom in i hans rum. Han låg blek och nerblodad i sin säng. I mitt minne var hela golvet också täckt av blod. Han dog inför mina ögon utan att jag kunde göra något för att hjälpa honom. Den bilden bär jag med mig fortfarande idag, över 50 år senare.

De första stapplande stegen på läkarbanan sommaren 1961 har lämnat minnen som varar än och har gjort att sanatorievärlden och tuberkulossjukdomen alltid intresserat mig även om jag sen valde en annan bana.

Forskningen räddar liv

Idag är Hjärt-Lungfondens vision att besegra hjärt- och lungsjukdom precis som vi en gång besegrade tuberkulosen i Sverige. Samtidigt stödjer vi ett stort projekt för att behandla multiresistent tuberkulos, som fortfarande drabbar omkring nio miljoner människor varje år, och skördar 1,5 miljoner liv runtom i världen.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng