Träffa livsstilsforskaren!

Hur kan du hjälpa din personal att förebygga ohälsa? I höst kommer Hjärt-Lungfonden och livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius att gästa HR-dagarna med inspirerande seminarier för ett sundare liv.


Mai-Lis Hellenius är överläkare och forskare inom livsstil och hälsa vid Karolinska institutet.

Hon är en flitigt anlitad föreläsare som arbetar för att sprida kunskaper om hälsa och livsstil utifrån den samlade forskningen både nationellt och internationellt.

1,9 miljoner svenskar lever med hjärt- kärlsjukdom idag och lika många är drabbade av lungsjukdom. Riskfaktorerna förändras och idag talas det om att stillasittandet är lika farligt som rökning.

Under hösten 2018 har du chans att lyssna på livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius som föreläser om den senaste forskningen inom hälsa och livsstil och ger konkreta tips för hur du kan hjälpa din personal till ett friskare liv. 

I höst kan du träffa oss på HR-dagarna i Örebro och Stockholm

Plats och datum:

  • 19 okt - Örebro Elite Stora Hotellet 
  • 9 nov - Stockholm Mûnchenbryggeriet 

För mer information besök HR-dagarna.se