Forskning

Tack vare dina och andras gåvor kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 250 forskningsprojekt.

Här kan du bland annat läsa artiklar om aktuell hjärt-lungforskning som du är med och stöjder med din gåva och om våra långsiktiga forskningsmål.

Aktuell forskning

Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag kan Hjärt-Lungfonden löpande stödja över 250 olika forskningsprojekt. Projekt som annars inte vore möjliga och som för oss närmre målet att besegra hjärt- och...

Våra forskningssatsningar

Tack vare dina gåvor kan vi ge stöd till 250 olika forskningsprojekt. Här kan du läsa om några av de stora satsningar som Hjärt-Lungfonden driver för forskning inom hjärta, kärl och lungor.

Milstolpar hjärtforskningen

Dagens avancerade hjärtsjukvård är resultatet av ett oräkneligt antal forskartimmar, både i Sverige och utomlands. Här nedan berättar vi om några av milstolparna.

Hjärt- och kärlforskning

Läs om aktuell forskning kring bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och stroke.

Lungforskning

Läs om forskningsläget för astma, KOL, lungfibros, sarkoidos, sömnapné och tuberkulos.

SCAPIS - en världsunik kunskapsstudie

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga. Projektet ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott.

Från gåva till forskning

Tack vare era gåvor fick fler än hundra forskare anslag på totalt 351 miljoner kronor från oss under 2018. Våra forskare för oss närmare vår vision: en värld fri från hjärt-lungsjukdom.