111 miljoner till hjärt-lungforskningen

Nu delar Hjärt-Lungfonden ut 111 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen ska rädda liv genom att utveckla metoder och behandlingar för människor som har drabbats av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

– Tack vare Hjärt-Lungfondens givare i hela Sverige kan vi dela ut 111 miljoner i projektanslag till svenska forskare. Pengarna går till våra främsta forskare och ska leda till bättre diagnostik och behandling av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-kärlsjukdomar – vanligaste dödsorsaken

Hjärt-kärlsjukdomar skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Forskningen kan rädda och förlänga liv och Hjärt-Lungfonden stöttar i första hand forskning som ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

– Vi finansierar bland annat ett spännande projekt som undersöker varför människor med diabetes och höga blodfetter har ökad risk att få en hjärtinfarkt, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Tusentals forskningsansökningar

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer tusentals forskningsansökningar varje år. Forskningsrådet består av 20 experter från hela landet.  Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 250 forskningsprojekt. I december i år meddelas den totala siffran för antalet utdelade kronor till forskningen.

Läs mer om forskningen som som Hjärt-Lungfonden stöttar.

Här hittar du Forskningsrapporten 2013.