Hur vanligt är det med lungsjukdom?

Många är drabbade av lungsjukdomar som astma, KOL och sömnapné. Till exempel är minst en halv miljon svenskar drabbade av KOL.

Sidan senast uppdaterad 2014-06-11