Hur vanligt är det med lungsjukdom?

Många är drabbade av lungsjukdomar som astma, KOL och sömnapné. Till exempel är minst en halv miljon svenskar drabbade av KOL.