Vår vision är en värld fri från hjärt- och lungsjukdom och vi arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv. Vi är övertygade om att vägen dit går genom forskning.

Huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige finansieras av oss. Vi arbetar därmed också för ökad förståelse om forskningens betydelse för bättre diagnostik, behandling, vård och kunskap om en hälsosammare livsstil.

Vi är en vanlig arbetsplats, men med ett ovanligt viktigt uppdrag. Att ge människor fler friska år.

Vårt överordnade mål handlar om att samla in pengar till livsviktig forskning. År 2021 delade vi ut 333 miljoner kronor till mer än 289 olika projekt.

Tre skäl att jobba hos oss

1. Meningsfullt arbete

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Tänk dig att ägna dina arbetsdagar till något välgörande som ALLA människor vill ha: fler friska år. Vägen dit är framför allt finansiering av patientnära forskning, men också genom att aktivt bilda opinion i frågor som förbättrar folkhälsan.

2. Fantastiska kollegor

Att ”på riktigt” jobba för bra saker i världen kan få vem som helst att känna utomordentlig arbetslust. Kompetens, engagemang och teamwork lyfter alla organisationer. Och faktum är att vi på Hjärt-Lungfonden har ökat utdelningen till forskning i stort sett varje år under mycket lång tid. Heja oss!

3. Hälsosamma förmåner

Självklart vill vi leva som vi lär. Hälsan är viktig, och för det behövs balans i livet, fysisk aktivitet och regelbundna hälsoundersökningar. Hjärt-Lungfonden främjar detta genom särskilda förmåner för sina anställda.

Vi berättar gärna mer under en rekrytering!

Lediga jobb

Just nu söker vi en Insamlare

Vill du vara med och arbeta för en värld utan hjärt-kärlsjukdomar? Då har du chans att bli vår nya kollega. Just nu söker vi en Insamlare med ansvar för stora & medelstora givare, stiftelser & fonder.

Ansök och läs vidare här >

Vill du veta mer?

Mejla till sanna.schonwell@hjart-lungfonden.se för att få veta mer om lediga tjänster och möjligheter!