Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med cirka 1 500 medlemmar. Medlemmarna utser 50 huvudmän som i sin tur tillsätter styrelsen. Generalsekreteraren leder Hjärt-Lungfondens arbete.