Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med cirka 1 500 medlemmar. Medlemmarna utser 50 huvudmän som i sin tur tillsätter styrelsen. Generalsekreteraren leder Hjärt-Lungfondens arbete.

Effektrapporten

Effektrapporten

I vår årliga effektrapport redovisar vi de långsiktiga effekterna av vårt arbete. Läs om forskning som räddar liv.

Ta del av Effektrapporten
Bild som visar människor och att hjärt- och lungsjukdomar gäller oss alla

Årsredovisning

Vi samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Läs årsredovisningen